Dyrektorze! Zgłoś swoją szkołę do projektu!

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA zachęca do udziału w projekcie, który ma przeciwdziałać przemocy wobec dzieci.
dziecko-zatykające -uszy-przemoc

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA rozpoczyna nowy projekt dla placówek edukacyjnych, który jest realizowany w oparciu o założenia programu „Chronimy dzieci”, rekomendowanego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Skierowany jest do nauczycieli, pedagogów i psychologów, pracujących w dolnośląskich szkołach i placówkach oświatowych.

Podczas szkolenia uczestnicy nauczą się jak rozmawiać, jak pomóc dziecku, które może doświadczać przemocy, co powinno nas zaniepokoić. W ramach projektu zostanie również przygotowany dokument, zawierający procedury postępowania w sytuacji, gdy podejrzewamy, że dziecko jest krzywdzone.

W rozpoznawaniu sytuacji dziecka nauczyciele mają nie tylko szczególną rolę, ale i nadzwyczajne możliwości. Przecież w szkole, czy też w przedszkolu dziecko spędza kilkaset godzin w miesiącu. Swoim zachowaniem, objawami fizycznymi może pokazywać, że nie czuje się bezpieczne w rodzinie, że jest krzywdzone, że potrzebuje pomocy. Pracownicy szkoły lub przedszkola, którzy umieją rozpoznać oznaki krzywdzenia – mogą podjąć interwencję, która pomoże dziecku w jego trudnej sytuacji. Nie zawsze jednak wiadomo co zrobić. Jak pomóc, żeby nie zaszkodzić? Czy w ogóle nauczyciel/-ka może coś robić bez dyrektora lub pedagoga?

Zgłoszenia należy wysyłać na adres: biuro@szansa.glogow.pl

Dodatkowe informacje pod nr tel.: 888 381 047 lub 888 586 246.

Projekt dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

źródło: Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA