Trwają wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Głogowa

Wybory do młodzieżowej rady odbywają się w 13 szkołach.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 175/2021 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 14 września 2021 r. dziś odbywają się w głogowskich szkołach wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Głogowa.

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Głogowa to bardzo ważny element edukacji młodzieży, który kształtuje w nich właściwą postawę obywatelską oraz uczy aktywnego udziału w życiu miasta

mówi Rafael Rokaszewicz, Prezydent Głogowa.

Przypomnijmy, że MRMG jest organem konsultacyjnym, doradczym
i inicjatywnym, wyrażającym stanowisko w imieniu młodzieży będącej mieszkańcami Głogowa. W jej skład wchodzą uczniowie szkół podstawowych
i ponadpodstawowych, którzy w dniu wyborów do Rady ukończyli co najmniej 13 lat i nie ukończyli 20 lat. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje uczniom szkół, którzy w dniu wyborów są mieszkańcami Głogowa.

Wybory do młodzieżowej rady odbywają się w 13 szkołach. W ośmiu szkołach podstawowych i pięciu ponadpodstawowych:

1. Szkoła Podstawowa nr 2
2. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Noblistów Polskich
3. Szkoła Podstawowa nr 6 im. T. Kościuszki
4. Szkoła Podstawowa nr 10 im. M. Kopernika
5. Szkoła Podstawowa nr 11 im. Polskich Olimpijczyków
6. Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddz. Integr. im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
7. Szkoła Podstawowa nr 13 im. Orląt Lwowskich
8. Szkoła Podstawowa nr 14 im. Henryka III Głogowskiego
9. I Liceum Ogólnokształcące
10. Zespół Szkół Ekonomicznych
11. Zespół Szkół im. J. Wyżykowskiego
12. Zespół Szkół Politechnicznych
13. Zespół Szkół Przyrodniczych i Branżowych

Przewodniczący Komisji Wyborczej, powołanej przez Prezydenta, ogłosi wyniki wyborów najpóźniej 10 dni po głosowaniu.