Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Głogowa

Prezydent Głogowa zarządził wybory do MRMG – zobacz kiedy!
Młodzieżowa Rada Miasta Głogowa grafika 16x9

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Głogowa odbędą się 6 października! Zarządzenie prezydenta Głogowa już opublikowane.

– Informacja o  terminie wyborów do MRMG już trafiła do szkół miejskich i powiatowych. Organizacją wyborów zajmą się szkoły i samorządy uczniowskie. Udział szkół jest dobrowolny, ale liczę, że w każdej są uczniowie, którzy chcą aktywnie działać na rzecz młodzieży naszego miasta. Zachęcam do udziału, do aktywności, do startu w wyborach, do szykowania kampanii wyborczej. Już dziś życzę wszystkim kandydatom powodzenia i czekam na nich w Ratuszu w Sali Rajców – mówi Rafael Rokaszewicz prezydent Głogowa.  

Młodzieżowa Rada Miasta Głogowa jest organem konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym, wyrażającym stanowisko w imieniu młodzieży będącej mieszkańcami Głogowa.

W skład Rady wchodzą uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy w dniu wyborów do Rady ukończyli co najmniej 13 lat i nie ukończyli 20 lat. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje uczniom szkół, którzy w dniu wyborów są mieszkańcami Głogowa.

– Powołałem już komisję wyborczą, w skład której wchodzi 2 radnych i 3 urzędników. Każda ze szkół, która zadeklaruje udział w wyborach jest jednym okręgiem wyborczym i w zależności od ilości uczniów – przysługuje jej 1 mandat na każde rozpoczęte 500 uczniów – mówi Rafael Rokaszewicz prezydent Głogowa.

Szkoły mają czas na zgłoszenie swojego akcesu do udziału w wyborach do MRMG do piątku (17.09) włącznie.

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA WS. WYBORÓW DO MRMG

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA WS. POWOŁANIA KOMISJI WYBORCZEJ