Jak wygląda sytuacja osób starszych na rynku pracy?

Ankieta dla osób w wieku 55+
Na zdjęciu widoczne sa ręce mężczyzny pracującego na laptopie fot. pixabay

Na zlecenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy z siedzibą w Wałbrzychu firma Grupa BST Sp. z o. o. z Katowic realizuje badanie czynników warunkujących utrzymanie i powrót na rynek pracy osób ze starszych grup wiekowych na obszarze województwa dolnośląskiego.

Głównym celem badania jest charakterystyka obecnej sytuacji osób starszych na dolnośląskim rynku pracy, analiza barier, problemów i potrzeb w zakresie ich zatrudnienia oraz wypracowanie i sformułowanie rekomendacji na rzecz wsparcia tych osób w utrzymaniu i powrocie na rynek pracy.

Firma zwraca się prośbą o wypełnienie poniższej ankiety dla osób w wieku 55+:

ANKIETA

Termin zakończenia badania to 8 sierpnia 2021 roku. Badanie jest w pełni anonimowe, a jego wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie w celach niekomercyjnych związanych z realizacją projektu.

Źródło: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.