Po co komu Budżet Obywatelski?

Dlaczego ludzie to robią???
Budżet Obywatelski 2022 w Głogowie_grafika_pytacie odpowiadamy

Budżet Obywatelski to proste narzędzie umożliwiające mieszkańcom współdecydowanie wprost o wydatkowaniu części środków z budżetu miasta. To także jeden z podstawowych elementów współdziałania władz samorządowych i mieszkańców. Za pomocą tego budżetu możesz realizować swoje pomysły na nasze miasto.

Budzet-obywatelski-plakat-2021-grafika-Studio-Siwek

Dlaczego mieszkańcy angażują się w budżet obywatelski?
Odpowiedzi jest wiele: bo lubią się angażować, bo im zależy, bo chcą zostawić coś po sobie, bo lubią wyzwania, współpracę czy współzawodnictwo, bo chcą coś robić. Są i tacy mieszkańcy, którzy wnioski składają każdego roku. A jaki jest Twój powód?

Kto może zgłosić wniosek?
Każdy mieszkaniec Głogowa. Można też się zbierać w grupy – wtedy jest raźniej, a praca rozłożona jest na kilka osób.

Do kiedy składamy wnioski?
Masz czas do 31 sierpnia włącznie.

Jaką wartość maksymalną może mieć mój projekt?
Wartość jednostkowa zgłoszonego projektu majątkowego (inwestycja jak np. remont chodnika, budowa placu zabaw, remont wiaty przystankowej) nie może przekroczyć kwoty 200.000  złotych brutto. Wartość jednostkowa zgłoszonego projektu niemajątkowego (np. event, szkolenie, koncert, wystawa) nie może przekroczyć kwoty 10.000 złotych brutto. 

Gdzie znaleźć okręgi konsultacyjne?
Żeby sprawdzić do jakiego okręgu konsultacyjnego zaliczyć dany projekt – wejdź na stronę https://www.obywatel.glogow.pl/ i sprawdź. Potem zaznacz odpowiednio w swoim wniosku. Formularze znajdziesz TUTAJ.

A jeśli nie pasuje żaden okręg konsultacyjny?
Jeśli Twój pomysł swoim zakresem i zasięgiem wybiega poza dany okręg konsultacyjny, albo zadanie mógłbyś przyporządkować nawet trzem okręgom – wybierz okręg ogólnomiejskie.

Masz więcej pytań?
Zadzwoń do Miejskiej Strefy Biznesu 603 360 880 godziny urzędowania: 8:00 – 14:00, e-mail: strefa@glogow.um.gov.pl

lub do Działu Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego 76 7265 448.
Godziny urzędowania: 7:30 -15:30. Pomożemy!

Wnioski można składać do 31 sierpnia. Przynieś do Biura Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim w Głogowie lub prześlij na adres Urzędu Miejskiego w Głogowie z dopiskiem „Budżet Obywatelski”.


Grafika: Studio Siwek, K. Brzezińska