Na sesji – uchwały dotyczące odpadów komunalnych

Zobacz, ile będziemy płacić za śmieci, a ile odbiór śmieci kosztuje w okolicznych miejscowościach?
16.06.2021_sesja-absolutoryjna-Rady-Miejskiej-w-Glogowie

Na najbliższej sesji (27 lipca) Radni przyjmować będą tzw. uchwały śmieciowe. Jak będą wyglądać opłaty za śmieci w Głogowie?

W przypadku nieruchomości zamieszkałych, jako metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjmuje się iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty ustalonej w uchwale:
🔀 27 złotych od osoby.

W przypadku, gdy na nieruchomości zamieszkują 4 i więcej osób, przyjmuje się metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego:
🔀 108 złotych za całe gospodarstwo.

Uchwała zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

🔀 26,00 zł od osoby lub 104,00 zł od gospodarstwa domowego, gdy zamieszkuje w nim 4 osoby i więcej.

Jak wyglądają opłaty w okolicznych miejscowościach?

Nowa Sól32
Lubin36
Jerzmanowa32
Polkowice32
Góra29
Leszno33
Kotla36,5
Żukowice35
Gmina Wiejska Głogów33,29
Głogów27

Dlaczego ceny muszą wzrosnąć?
Ceny za wywóz śmieci wzrosną. Wszędzie. Każdy z nas będzie musiał zapłacić więcej za śmieci. Z czego to wynika? Ze wzrostu płacy minimalnej, wzrostu opłaty za składowanie odpadów komunalnych, obostrzeń ppoż. Dodatkowo za oddanie do recyklingu czy utylizacji wyselekcjonowanych surowców (plastik, metal czy szkło) trzeba dopłacać, a z roku na rok śmiecimy coraz więcej – mówi Wojciech Borecki zastępca prezydenta Głogowa.