Prezydent: zależy mi, by wybory przeprowadzić jak najszybciej

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Głogowa
na początku nowego roku szkolnego
Sala Rajców w Głogowie, archiwum DGL NEWS

Na najbliższej sesji Radni pochylą się nad zmianami dotyczącymi Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Głogowa. Wynika to m.in. ze zmian w Ustawie o Samorządzie Gminnym i koniecznością wprowadzenia ich przez samorządy.

Straciliśmy półtora roku przez pandemię. Wybory do MRMG zaplanowaliśmy na kwiecień 2020 roku, ale już w połowie marca okazało się, że przez covid szkoły zostają zamknięte. Dziś stajemy przed szansą by młodzież mogła działać w ramach swojej Rady. Jeśli radni przyjmą uchwałę i ukaże się ona w Dzienniku Urzędowym w sierpniu, a pandemia nie przeszkodzi, to jest duża szansa, że wybory odbędą się w pierwszych tygodniach nowego roku szkolnego. Bardzo mi na tym zależy, bo wiem, że młodzież nie może się już doczekać – mówi Rafael Rokaszewicz prezydent Głogowa.

Co się zmienia? To przede wszystkim zmiany ordynacji wyborczej, organizacja wyborów będzie w gestii samorządów uczniowskich. Obniżyliśmy wiek, w skład MRMG mogą wejść uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych zamieszkali w Głogowie, którzy w dniu wyborów mają co najmniej 13 lat i nie ukończyli 18. Każda szkoła wyłoni jednego członka rady, czyli swojego reprezentanta – mówi prezydent. Po to uprościliśmy proces wyborczy, by szybko i sprawnie można było w końcu wyłonić Radę, bo młodzież czeka i chce działać – dodaje prezydent Rafael Rokaszewicz.


Zdjęcia: M.Dytwińska-Gawrońska