Program prezydencki na wymianę kopciuchów tylko do końca lipca!

Obecnie podpisanych jest 15 umów. Zostało jeszcze 5 wolnych miejsc!
komin-fot. pixabay

Do 31 lipca można składać wnioski o dotację z Gminy Miejskiej Głogów na wymianę „kopciuchów” – pieców węglowych na nowe, proekologiczne źródła ogrzewania.

Program prezydencki skierowany jest dla mieszkańców Głogowa.

Gmina będzie mogła udzielić jednorazowej dotacji w maksymalnej w kwocie 5 tysięcy zł. Cały budżet na to zadanie wynosi 100 tysięcy zł. Wnioski o dofinansowanie można składać do 31 lipca 2021 r.

Wnioski dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głogowie, Rynek 10–pokój nr 18 (Biuro Obsługi Mieszkańca) oraz na stronie internetowej Gminy.

Dotacja będzie przyznawana według kolejności wpływu wniosków. Po zakwalifikowaniu wniosku do realizacji Beneficjent podpisze umowę, na podstawie, której będzie mógł przystąpić do prac. Po wykonaniu zadania należy zgłosić ten fakt w Urzędzie Miejskim z wnioskiem o wypłatę dotacji.

Jeżeli chodzi o normy, jakie muszą spełniać nowe piece to są ustawy, które jasno określają jakie piece i jakie technologie mogą być sprzedawane.

Dofinansowaniem mogą być objęte wyłącznie przedsięwzięcia związane z ograniczeniem niskiej emisji, zlokalizowane na terenie Gminy Miejskiej Głogów, w szczególności wymiana lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą (np: paleniska i kotłownie indywidualne) na nowoczesne źródło ciepła:

– kotły gazowe,

– kotły na lekki olej opałowy,

– piece zasilane prądem elektrycznym lub ogrzewanie elektryczne,

– piece opalane paliwem stałym, spełniającym wymagania 5 klasy.