Pamiętaj o obostrzeniach w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej!

Komunikat Starosty Głogowskiego dotyczący obsługi mieszkańców w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
porady prawne, pixabay

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY FUNKCJONOWANIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ/ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

Powiat Głogowski informuje, że z uwagi na trwający stan epidemii utrzymuje wprowadzone działania eliminujące zagrożenie związane z rozprzestrzenieniem się choroby COVID-19, w zakresie funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  na terenie Powiatu Głogowskiego.

Porady realizowane są w formie bezpośrednich kontaktów Wykonawców z osobami uprawnionymi w lokalach punktów NPP/NPO na terenie Powiatu Głogowskiego z zachowaniem wszelkich zasad sanitarnych. W lokalach, w których zlokalizowane są punkty NPP/NPO zapewnione są środki ochrony osobistej dla Wykonawców, tj. maseczki, rękawiczki, płyn dezynfekujący. Ponadto zamontowane zostały szyb oddzielające Wykonawców od osób uprawnionych.

Z uwagi na powyższe:

Osoby uprawnione dokonują rejestracji na porady pod numerem
tel. 76 7282-854 lub kierując wiadomość na adres e-mail npp.npo@powiat.glogow.pl

podając: inicjały osoby uprawnionej, numer telefonu kontaktowego, lokalizację punktu w którym ma zostać umówiona porada, dogodny termin porady, tj. dzień tygodnia oraz przedział czasowy.

W dniu wizyty w punkcie obowiązkowe jest posiadanie przez osobę uprawnioną maseczki ochronnej oraz dostosowanie się do zasad panujących w danym budynku w którym zlokalizowany jest punkt tj. dezynfekcja rąk, poddanie się pomiarowi temperatury ciała.

Osoby uprawnione winny przychodzić na umówioną godzinę porady, w celu uniknięcia gromadzenia się przed czasem wyznaczonej wizyty.

Realizowanie porad za pomocą środków porozumiewania się na odległość dopuszczona jest tylko dla osób spełniających zapisy określone w art. 8 ust. 8 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

KOMUNIKAT STAROSTY POWIATOWEGO – KLIKNIJ TUTAJ

O bezpłatnej pomocy prawnej pisaliśmy TUTAJ. A TUTAJ znajdziesz listę punktów pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Głogowskiego.


Zdjęcie: pixabay