Od 1 lipca możecie składać wnioski do Budżetu Obywatelskiego

Czy wiecie, ile wniosków złożyli już głogowianie od początku funkcjonowania Budżetu Obywatelskiego?
Budżet obywatelski plakat 2021 grafika, Studio Siwek

Czy wiecie, że Budżet Obywatelski działa w Głogowie już 7 lat?  A mieszkańcy miasta zgłosili do realizacji następującą ilość projektów:

 • 2015 r. – 64 projekty, z których wybrano 17,
 • 2016 r. – 57 projektów, z których wybrano 21,
 • 2017 r. – 30 projektów, z których wybrano 20,
 • 2018 r. – 52 projekty, z których wybrano 15,
 • 2019 r. – 37 projektów, z których wybrano 17,
 • 2020 r. – 50 projektów, z których wybrano 20.

Już od 1 lipca można składać wnioski do Budżetu Obywatelskiego 2022.

Budzet-obywatelski-plakat-2021-grafika-Studio-Siwek

Co najpierw?

Użyj formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.obywatel.glogow.pl. i opisz swój projekt. Zaproś 10 osób do poparcia swojego projektu. Formularz można pobrać również w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim, Galerii Glogovia i miejskich bibliotekach. CHCESZ FORMULARZ? KLIKNIJ TUTAJ.

Projekt Twój musi:

 • być w zgodności z prawem,
 • należeć do zadań własnych gminy oraz dotyczyć mienia gminnego,
 • być zlokalizowany na terenie, na którym gmina zgodnie z obowiązującym prawem może wydatkować środki publiczne,
 • być ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców Gminy Miejskiej Głogów,
 • być możliwy do realizacji w ciągu roku budżetowego,
 • być możliwy do wykonania pod względem technicznym,
 • powinien uwzględniać – o ile jest to możliwe – uniwersalne projektowanie.

Przynieś do Biura Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim w Głogowie lub prześlij na adres Urzędu Miejskiego w Głogowie z dopiskiem „Budżet Obywatelski”. Pamiętaj o terminie: 1 lipca – 31 sierpnia.

Skip to content