Rozstrzygnięcie policyjnych konkursów

Uczniowski przekaz na temat bezpieczeństwa
konkurs-profilaktyczny-pozytywna-ekipa-Komenda-Powiatowa-Policji-w Głogowie-15.06.2021

„Pozytywna ekipa” pod takim hasłem odbył się konkurs profilaktyczny, który był przeznaczony dla dzieci z klas 4-8 szkół podstawowych powiatu głogowskiego. Organizatorem konkursu była Komenda Powiatowa Policji w Głogowie.

Celem konkursu była integracja środowiska szkolnego oraz kształtowanie pozytywnych zachowań przez młodzież w sytuacjach zagrożeń.

Uczniowie musieli stworzyć przekaz (poprzez piosenkę, plakat, film profilaktyczny) na jeden z trzech tematów: zagrożenia cyberprzestrzeni, przemoc rówieśnicza, bezpieczny senior.

W kategorii klas 4-8 zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 14, która nagrała piosnkę.

Także młodsze dzieci miały możliwość się wykazać w temacie bezpieczeństwa. Dla nich głogowska policja zorganizowała konkurs pod nazwą „Bajecznie Bezpiecznie”.

Celem konkursu było m.in. nauka prawidłowych zachowań w domu oraz przypominanie o konieczności właściwego zachowania podczas kontaktu z osobami obcymi. Uczniowie musieli pracę plastyczną nt. Bezpieczeństwa w domu i na podwórku, wykonaną dowolną techniką.

W tej kategorii pierwsze miejsce również zajął uczeń ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Głogowie.