Zgłoś się po grant na pomysł!

Ruszyła VII edycja konkursu!
Dolnośląskie Małe Granty grafika

Ruszył nabór wniosków w ramach programu Dolnośląskie Małe Granty!

Masz pomysł na ciekawą inicjatywę społeczną? Chcesz razem z mieszkańcami zorganizować wydarzenie kulturalne lub sportowe? A może działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży?

Skorzystaj z grantu w wysokości do 5000 zł!

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych – Realizator Programu Dolnośląskie Małe Granty ogłasza nabór wniosków dla grup nieformalnych, na granty finansowane z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Aktualna edycja w szczególności poświęcona jest działaniom ekologicznym!

VII edycja Programu „Dolnośląskie Małe Granty” ma się przyczynić do wsparcia lokalnych działań ekologicznych na Dolnym Śląsku, w tym, m.in.:
– kampanii edukacyjnych;
– zmiany dotychczasowych praktyk (zmiana modelu konsumpcji) np. przez tworzenie miejsc dzielenia się żywnością;
– promowania wielokrotnego wykorzystania przedmiotów w duchu „zero waste”;
– promowania zakupu lokalnych produktów;
– ochrony bioróżnorodności;
– przywracania bioróżnorodności;
– odzyskiwania dla natury miejsc zdegradowanych.

Jak zacząć? WEJDŹ TUTAJ

Do kiedy trwa nabór?
Nabór w generatorze trwa od 8 do 21 czerwca 2021 roku do godz. 23.59

Czas realizacji projektów: projekty można realizować w okresie od 110 lipca do 10 września 2021 roku.

Jak się zgłosić? Zapoznaj się z regulaminem konkursu na stronie www.malegranty.pl.
Wypełnij wniosek za pomocą generatora na stronie www.generator.malegranty.pl

Gdzie znajdziesz pomoc w przygotowaniu wniosku?
Wsparcie merytoryczne można uzyskać od Zespołu Dolnośląskich Małych Grantów:
Koordynatorka DMG: Maria Mika – tel. 602376974 | e-mail: biuro@malegranty.pl
Opiekunka merytoryczna: Marta Michałowska – tel. 538443838 | marta.michalowska@malegranty.pl
Opiekunka merytoryczna: Urszula Bandurowska – tel. 721021990 | ula.bandurowska@malegranty.pl
Opiekunka merytoryczna: Daria Sudoł – tel. 600916306 | daria.sudol@dfop.org.pl