Wykonano pierwsze opryski na larwy komarów

W momencie pojawienia się ekstremalnej ilości dorosłych osobników na terenach miejskich, użyty zostanie środek chemiczny.
Komar siedzący na skórze, pixabay

W związku z podwyższonym stanem Odry i średnią dobową temperaturą, stwarzającą sprzyjające warunki do wylęgu komarów i meszek, wkrótce będziemy musieli zmierzyć się z niechcianymi owadami.

W tym celu 17.05.2021r. zastosowany został środek owadobójczy  VectoBac 12AS, w formie płynnej zawiesiny do zwalczania larw komarów w wodach stojących, na terenach nadodrzańskich, zalewowych, w miejscach występowania cieków i zbiorników wodnych oraz larw meszek w wodach płynących. Dokonano oprysku na powierzchni ok. 15 ha. Zabieg zostanie powtórzony po 2 tygodniach, czyli w dniu  31.05.2021 r.

W momencie pojawienia się ekstremalnej ilości komarów na terenach miejskich, użyty zostanie środek chemiczny o nazwie AQUA K-OTHRINE. Jednorazowy oprysk na wszystkich miejskich terenach zielonych obejmuje ok. 70 ha. W zależności od potrzeb, opryski zwalczające osobniki dorosłe powtarzane będą cyklicznie. Stawka za oprysk 1 ha wynosi 432 zł brutto. Zabiegi wykonuje Firma GPK-SUEZ Głogów Sp. z o.o.

Nauczeni wieloletnim doświadczeniem stwierdzić możemy, iż nasze działania na polu walki z komarami nie idą w parze z efektami, jakie chcielibyśmy osiągnąć. W czasie, kiedy mamy do czynienia z eskalacją  wylęgu komarów, efekt prowadzonych zabiegów  byłby bardziej zauważalny, gdyby jednocześnie opryskom zostały poddane wszystkie pozostałe tereny, znajdujące się w granicach administracyjnych miasta (np. Rodzinne Ogrody Działkowe, tereny spółdzielni itd.),  jak również obszary ościennych gmin, a w szczególności nadodrzańskie tereny zalewowe, które są swoistym inkubatorem dla rozwoju owadów – mówi Mieczysław Mucha, kierownik Działu Komunalnego Wydziału Infrastruktury Miasta.

W trosce o podniesienie komfortu życia mieszkańców Głogowa i gmin ościennych miasto zwróciło się z prośbą do Wójta Gminy Głogów, Wód Polskich i Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) – czyli właścicieli terenów w bezpośrednim sąsiedztwie Głogowa, o rozważenie możliwości włączenia się do wspólnej akcji zwalczania komarów. Wykonanie oprysków w połączeniu z prowadzonymi równolegle działaniami na sąsiadujących terenach, z pewnością przyniosłoby oczekiwany przez nas wszystkich efekt.


zdjęcie: Pixabay