Nowe budki dla jerzyków

To naturalna pomoc w walce z komarami
2021-05-21 budki lęgowe dla jerzyków na Bulwarze Nadodrzańskim (fot. K. Brzezińska) (1)

O tym, jak uciążliwe są latem komary nie trzeba nikogo przekonywać. Miasto corocznie wykonuje opryski przy Odrze i w parkach, jednak tylko kompleksowa walka z komarami może przynieść wymierny efekt. Opryski stosowane tylko przez Gminę Miejską Głogów nie zaspokoją oczekiwań mieszkańców. Na terenie miasta pozostają jeszcze tereny prywatne, spółdzielnie mieszkaniowe oraz ogrody działkowe.

Z pomocą przychodzą nam jednak jerzyki, ich obecność ma w naturalny sposób pomóc w walce z komarami. Dlatego w mieście co roku sukcesywnie montowane są budki lęgowe dla tych ptaków. Na Bulwarze Nadodrzańskim w ostatniej fazie realizacji zadania w 2020 roku zamontowano 6 słupów z takimi budkami.

Gmina Miejska Głogów uzyskała na realizację tego zadania dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Podobne osiedla budek są zamontowane na placu festynowym, ścianie budynku Neptuna, na kamienicy przy ul. Dzieci Głogowskich i ścianie ruin Kościoła Św. Mikołaja oraz na dwóch ścianach budynku ZGM – od strony ul. Sybiraków i Poczdamskiej.

Koszt zadania to 9 tys. 225 zł brutto.