Pracownia z dofinansowaniem

Dzięki dofinansowaniu do uczelnianego laboratorium trafi nowy specjalistyczny sprzęt i aparatura
PWSZ Głogów fot. M (1)


Fundacja KGHM Polska Miedź przyznała Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej darowiznę w wysokości 50 tysięcy złotych z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu i aparatury, które doposażą laboratorium napędów przekształtnikowych.

Laboratorium napędów przekształtnikowych powstało wraz z utworzeniem nowej specjalności – elektrotechnika przemysłowa, na kierunku inżynierskim Automatyka i robotyka:

-Zostało wyposażone w niezbędne minimum, jednak aby zagwarantować najwyższy poziom kształcenia, konieczny jest zakup dodatkowych specjalistycznych urządzeń. Dzięki darowiźnie Fundacji laboratorium będzie w pełni wyposażone – informuje Anna Włodarczyk, rzecznik PWSZ.

To właśnie w ramach specjalności elektrotechnika przemysłowa studenci zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie komputerowego wspomagania projektowania sieci, napędów i instalacji elektrycznych oraz eksploatacji urządzeń sterujących i pomiarowych. Studia te przygotowują do pracy w różnych gałęziach gospodarki i przemysłu opartych o energię elektryczną.

Źródło: PWSZ w Głogowie.