II nabór wniosków na wymianę źródeł ciepła

Można otrzymać nawet 35 tysięcy złotych dofinansowania!
Dym z komina

W Głogowie ruszył drugi nabór wniosków na wymianę źródeł ciepła na nowoczesne i ekologiczne. Miasto, razem z sąsiadującymi gminami, otrzymało na ten cel środki z Unii Europejskiej.

Termin naboru (składania wniosków o udzielenie grantów):

od 30 kwietnia 2021 r. do 15 czerwca 2021 r. W ramach programu Gmina Miejska Głogów otrzymała pieniądze na dofinansowanie 24 wniosków.

Wartość udzielanego grantu to 85% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 35 tys. zł.

Celem projektu pn. „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych
z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji”
jest zwalczanie emisji kominowej na terenie Gminy Głogów, Gminy Jerzmanowa, Gminy Kotla, Gminy Miejskiej Głogów, Gminy Polkowice, Gminy Przemków, Gminy Radwanice, Gminy Żukowice.

Jest to projekt grantowy i polega na udzielaniu przez Grantodawcę grantów na przedsięwzięcia realizowane w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych dotyczące wymiany dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła.

Wszystkie dokumenty znajdują TUTAJ