Będzie remont polnej drogi

Spacerujecie tamtędy?
droga w Głogowiez dofiansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego

Miasto otrzymało dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego do zadania „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Głogowie” w wysokości 73.000 zł. W ramach prac będzie wykonany odcinek o długości ponad 700 m o nawierzchni tłuczniowej łączący ul. Kolejową z osiedlem domków jednorodzinnych przy ul. Bolesława Wysokiego.

To głównie dojazd do gruntów rolnych, ale droga będzie świetnie nadawała się do jazdy rowerem.