Masz pomysł na zazielenianie przestrzeni miejskich

Jest szansa na zdobycie grantu!
zieleń miejska, pixabay

Granty na zazielenianie przestrzeni miejskich – w ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie na wspólne zaplanowanie i stworzenie przez zespół sąsiedzki mini-ogrodu z „zieloną ławką” (grant i nagroda rzeczowa w postaci ławki parkowej).

🌳🌷🌹 Kto może składać wnioski?

Wnioski mogą być składane przez mieszkańców otwartych osiedli (zarządzanych przez spółdzielnie, wspólnoty lub samorządy) w miastach powyżej 10.000 mieszkańców. Zespół konkursowy składa się
z grupy min. 5 osób. Zespół powinien pozyskać jak najwięcej sojuszników wśród sąsiadów oraz pozyskuje do współpracy zarządcę terenu.

🌳🌷🌹 Na co można uzyskać wsparcie?

Wspólne zaplanowanie i stworzenie przez Zespół Sąsiedzki (złożony z mieszkańców danego osiedla) mini-ogrodu (terenu z zielenią) z „zieloną ławką” i (opcjonalnie) ze zbiornikiem na wodę deszczową. Wspólna praca nad zagospodarowaniem terenu oraz nowa, estetyczna przestrzeń może być miejscem budowania relacji i więzi sąsiedzkich.

🌳🌷🌹 Organizatorem konkursu jest  Fundacja Banku Ochrony Środowiska.

Konkurs jest finansowany z darowizny przekazanej przez Bank Ochrony Środowiska i jest objęty patronatem honorowym Ministra Klimatu i Środowiska. Konkurs jest realizowany w formie rywalizacji pomiędzy Zespołami Sąsiedzkimi. Partnerem konkursu jest Katedra Architektury Krajobrazu Wydziału Ogrodnictwa i Biotechnologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

🌳🌷🌹 Cele konkursu:
1. Zazielenianie publicznie dostępnych terenów osiedlowych w miastach powyżej 10.000 mieszkańców.
2. Zapobieganie utracie wody poprzez stworzenie obiektów mikroretencji.
3. Zbudowanie relacji sąsiedzkich poprzez stworzenie mini-ogrodów wokół budynków, które będą przestrzenią do nawiązywania relacji pomiędzy członkami danej społeczności.

Do konkursu nie może być zgłoszony teren osiedlowy, które został zrewitalizowany w ramach grantu uzyskanego w którejkolwiek z poprzednich edycji konkursu Zielona Ławeczka.

Wszystkie zespoły, które zarejestrowały się do konkursu i nadesłały zgłoszenia mają prawo skonsultować projekt z ekspertem Konkursu tj. architektem krajobrazu SGGW w terminie 7.06 – 30.09.2021 bez względu na to czy zespół uzyskał grant na realizację projektu czy też nie.  

🌳🌷🌹 Macie szansę na zdobycie grantu o maksymalnej wartości 1950 zł. W skład grantu wchodzi:

  • dofinansowanie na zakup materiału roślinnego, podłoża i innych elementów do aranżacji miniogrodów:
    • bez obiektów mikroretencji – maksymalnie 1200 zł;
    • wraz z obiektami mikroretencji – maksymalnie 1500 zł;
  • ławka parkowa – wartość 450 zł.

Termin składania wniosków:       

6 czerwca 2021 (rejestracja zespołu sąsiedzkiego)
7 czerwca 2021 (przesłanie Zgłoszenia wraz z Oświadczeniem zarządcy terenu)     

Więcej informacji: http://www.zielonalaweczka.pl          

Kontakt:               
Fundacja Banku Ochrony Środowiska
ul. Żelazna 32
00-832 Warszawa
pn. – pt., godz: 10:00 – 14:00

Tel: 507 006 579

napisz tutaj: laweczka@fundacjabos.pl

Przykład ogródka relaksacyjnego: TUTAJ


Zdjęcie: pixabay