„Wolfsdorf”, czyli wieś wilków

W Wilkowie znajdował się jeden z siedmiu podlegających pod Głogów obozów Służby Pracy Rzeszy
Oboz_Sluzby_Pracy_Rzeszy_nr_6_101_dawny_Wilkow_579pollskaorg

Heinrich Adamy w swoim dziele o nazwach miejscowości na Śląsku wydanym w 1888 r., we Wrocławiu wymienia najwcześniejszą nazwę wsi jako Wilków podając jej znaczenie „Wolfsdorf” czyli „Wieś wilków”. W średniowieczu przebiegał tędy szlak handlowy łączący Wielkopolskę ze Śląskiem. Dokładny czas powstania osady nie jest znany. Wszelkie dokumenty i świadectwa uległy zniszczeniu podczas licznych wojen i powodzi, które przetaczały się przez miejscowość na przestrzeni wieków. Pierwotnie Wilków leżał tuż przy kolanie Odry. Z powodu częstych wylewów mieszkańcy przenieśli się nieco na północ.

Niegdyś Wilków połączony był przeprawą promową ze, znajdującym się po drugiej stronie Odry, Borkowem. Ponadto znajdował się tu jeden z siedmiu podlegających pod Głogów obozów Służby Pracy Rzeszy. Powstawały one od 1935 r. i były obowiązkowe dla mężczyzn, a od 1939 r. również dla kobiet, w wieku od 18 do 25 lat. Odbywali oni w nich sześciomiesięczną pracę na rzecz państwa. Budowali drogi, karczowali lasy, itp., a po wybuchu II wojny światowej zajmowali się budową umocnień. W skład obozów z okręgu głogowskiego wchodziły jeszcze te w Kluczach, Wschowie, Siedlisku, Sławie, Bytomiu Odrzańskim oraz Rudnej. 

Do rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa wpisany jest dworzec z połowy XIX w., spichlerz, z XVIII w. oraz kościół pod wezwaniem św. Jana Nepomucena, wraz z cmentarzem, z drugiej połowy XVIII w. Pierwsza wzmianka o kościele i parafii pochodzi z 1357 r. Był wielokrotnie niszczony i  przechodził z rąk do rąk. Ostatecznie odbudowany został przez Ferdynanda Lichnowskiego w 1769 r. We wnętrzu zachowała się drewniana rzeźba patrona świątyni, oraz renesansowe epitafium przedstawiciela miejscowej szlachty. Kolejne epitafium wmurowane jest w ścianę zewnętrzną u podstawy wieży.

Przez Wilków przechodziła linia kolejowa Bojanowo – Głogów, powstała w 1906 r. Pociągi kursowały tędy do początku lat 90 ubiegłego wieku.

Źródła i foto: glogow.pl, polska-org.pl, GFH, Słownik Wsi Śląskich, Z Miłości Do Wyszanowa, J. Głąb, M. Argent,  W. Najgebauer.