Środki na remonty w placówkach oświatowych

Zobacz – co będzie remontowane!
Ratusz w Głogowie

Na najbliższej sesji, 28 kwietnia, radni będą decydować o zmianach w budżecie miasta, w tym zwiększeniu środków na niezbędne remonty w szkołach i przedszkolach.

Prezydent Głogowa proponuje wprowadzenie następujących zmian w budżecie miasta:

SP Nr 2 – wymiana pokrycia dachowego – zwiększenie o kwotę 50.000 zł. W ramach zadania wymienione zostanie pokrycie dachu na budynku dydaktycznym z ogniomurami, kominami wentylacyjnymi i instalacją odgromową.

SP Nr 6 – wymiana instalacji – zwiększenie o kwotę 80.000 złotych. Zakres zadania obejmuje wymianę instalacji elektrycznej na korytarzu I piętra, wymianę tablic elektrycznych oraz instalacji aluminiowej na miedzianą w siedmiu klasach.

SP Nr 7 – wymiana instalacji wraz z remontem I piętra – zwiększenie o kwotę 150.000 zł. W ramach zadania zostanie wymieniona 48-letnia instalacja elektryczna oraz przeprowadzony remont I piętra budynku szkoły.

SP Nr 8 – wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej – zwiększenie o kwotę 29.000 zł. Zakres zadania obejmuje wymianę instalacji wodno – kanalizacyjnej w pomieszczeniach kuchni i zaplecza.

SP Nr 9 – wymiana instalacji c.o. – zwiększenie o kwotę 102.000 zł. W ramach zadania wymieniona zostanie instalacja c.o. (2 sale na trzech pionach), grzejniki oraz zawory w piwnicy.

SP Nr 10 – wymiana instalacji elektrycznej – zwiększenie o kwotę 80.000 zł. W ramach zadania zostanie wymieniona instalacja elektryczna na parterze budynku szkoły.

SP Nr 10 – wymiana pokrycia dachu – zwiększenie o kwotę 45.000 zł. W ramach zadania wymienione zostanie częściowe pokrycie dachu nad pomieszczeniami szatni.

SP Nr 11 – wymiana pokrycia dachu – zwiększenie o kwotę 70.850 zł. W ramach zadania wymienione zostanie pokrycie dachu na budynku sali gimnastycznej.

SP Nr 11 – wymiana oświetlenia – zwiększenie o kwotę 26.670 zł. W ramach zadania wymienione zostanie oświetlenie w budynku sali gimnastycznej na lampy ekonomiczne.

SP Nr 12 – wymiana pokrycia dachu – zwiększenie o kwotę 150.000 zł. W ramach zadania wymienione zostanie pokrycie dachu na segmencie 1 – 3 oraz łączniku.

SP Nr 13 – wymiana przyłącza kanalizacji sanitarnej – zwiększenie o kwotę 56.300 zł.  

SP Nr 13 – wymiana oświetlenia – zwiększenie o kwotę 69.030 zł. W ramach zadania wymienione zostanie oświetlenie boiska oraz sali gimnastycznej.

SP Nr 14 – modernizacja budynku przy boisku ORLIK – zwiększenie o kwotę 135.549 zł. W ramach zadania dokonana zostanie modernizacja zaplecza sanitarno – szkoleniowego, pomieszczeń szatni, toalet, magazynu, pomieszczenia biurowego oraz wymiana dachu na budynku ORLIK.

SP Nr 8 – zakup okapu – zwiększenie o kwotę 12.000 zł. Zgodnie z decyzją SANEPIDU zostanie zakupiony i zamontowany nad urządzeniami grzewczymi okap.

SP Nr 8 – zakup patelni gazowej – zwiększenie o kwotę 20.000 zł. Zgodnie z decyzją SANEPIDU w SP Nr 8 zostanie wymieniona wyeksploatowana patelnia gazowa.

PP Nr 10 – wykonanie pokrycia dachowego – zwiększenie o kwotę 22.000 zł. W ramach zadania zostanie wykonane pokrycie dachowe na murach ogniowych.

PP Nr 17 – przebudowa zaplecza socjalnego pracowników kuchni – zwiększenie o kwotę 75.000 zł.  Zakres zadania obejmuje przebudową zaplecza socjalnego pracowników kuchni obejmującego szatnię oraz węzeł sanitarno – higieniczny.

PP Nr 21 – modernizacja instalacji wody w budynku przy ul. Ziemowita 2 – zwiększenie o kwotę 45.000 zł. Zakres zadania obejmuje rozdzielenie na instalację do celów bytowych i przeciwpożarowych w celu dostosowania do obowiązujących przepisów p.poż. i technologii użytkowania tego typu obiektu.

Suma, jaka została przeznaczona na remonty w placówkach oświatowych to ponad 1 mln 200 tysięcy złotych.


Zdjęcie: archiwum DGL NEWS