Sesja Rady Miejskiej w Głogowie

Zobacz nad czym będą pracować głogowscy radni
Ratusz_Urząd Miejski w Głogowie

28 kwietnia o godz. 15:30 odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Głogowie.

Porządek obrad:

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie w 2020 r . wraz z oceną zasobów pomocy społecznej za 2020 rok.

Podjęcie uchwal w sprawie:
– udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kotla,
– zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2021 rok,
– zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów,
– zmiany uchwały Nr XXXII/291/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawana i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
–  wyrażenia zgody na nabycie do zasobów Gminy Miejskiej Głogów nieruchomości gruntowej niezabudowanej
– przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej w Głogowie,
– udzielenia odpowiedzi na skargę.

Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami.
Sprawy różne.
Zamknięcie sesji.

Sesja będzie transmitowana TUTAJ