Relikwie św. Jadwigi śląskiej trafiły do kolegiaty

Czy wiecie dlaczego właśnie do kolegiaty trafiły relikwie świętej?
montaz-relikwii-sw.-Jadwigi-slaskiej-w-kolegiacie-10.04.2021-fot.-Dariusz-Czaja-3

Kolejna historyczna chwila w głogowskiej kolegiacie, do której trafiły właśnie relikwie św. Jadwigi śląskiej – żony księcia Henryka Brodatego i matki księcia Henryka Pobożnego, który zginął pod Legnicą w bitwie wojsk polskich z Tatarami w 1241 roku, a 9 kwietnia minęła 780. rocznica od tego wydarzenia.

-Św. Jadwiga śląska często odwiedzała nasze miasto, a podczas wielkiego zjazdu książąt piastowskich i duchowieństwa polskiego w Głogowie w 1208 roku, odbył się w kolegiacie chrzest jednego z dzieci Jadwigi i Henryka – informuje Dariusz Andrzej Czaja, głogowski historyk i członek Towarzystwa Ziemi Głogowskiej.

Relikwie świętej zostały zamontowane w gablocie ochronnej w kolegiacie 10 kwietnia.

Przypomnijmy, że tuż przed Świętami Wielkanocnymi w podobny sposób zamontowano wierną rekonstrukcję obrazu Łukasza Cranacha „Madonna z Dzieciątkiem”, wykonaną przez dr. Łukasza Nawrockiego. Relikwie parafii kolegiackiej przekazał ks. dr Henryk Gerlic z Gliwic, autor naukowego opracowania, dotyczącego dziejów głogowskiej Kapituły Kolegiackiej w dobie piastowskiej i jagiellońskiej. 

(Fot. DAC)