Dziś rusza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Zaczynamy narodowe liczenie!
Powszechny Spis Ludności i Mieszkań 2021 plakat

Dziś, 1 kwietnia  rozpoczyna się Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021, który zakończy się 30 czerwca.

Pierwszy powszechny spis ludności GUS przeprowadził już w 1921 r. – od tego czasu spisy odbywają się raz na 10 lat. To najważniejsze badania realizowane przez statystykę publiczną nie tylko w Polsce, lecz także w Europie i na świecie. Dane zebrane podczas spisu służą do opracowywania wielu strategii i programów rozwojowych dla kraju, regionów i gmin.

Uczestnicząc w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, wpłyną Państwo bezpośrednio na rozwój społeczno-gospodarczy swojej gminy i poprawę warunków życia jej mieszkańców. Z wyników spisu będzie mógł skorzystać każdy z nas!

Udział w spisie jest obowiązkowy.

Podstawą prawną przeprowadzenia spisu jest ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Odmowa udziału w spisie może skutkować nałożeniem kary grzywny, o której mowa w ustawie o statystyce publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 443, z pn. zm.).

Jak spełnić obowiązek spisowy?

Obowiązkową metodą jest samospis internetowy.  Wystarczy po rozpoczęciu spisu, czyli od 1 kwietnia, wejść na stronę internetową GUS zalogować się do aplikacji i wypełni formularz spis.gov.pl, spisowy. Na stronie znajdują się również szczegółowe informacje dotyczące logowania do formularza spisowego i zawartych w nim pyta.

Co zrobić w sytuacji braku dostępu do Internetu?

Mogą Państwo spisać się w każdym urzędzie statystycznym lub urzędzie miasta i gminy, gdzie przygotowano specjalne miejsca spisowe, albo przez telefon, dzwoniąc na infolinię spisową pod numer: 22 279 99 99. Najlepiej nie odkładać obowiązku spisowego do ostatniej chwili. Dzięki formularzowi internetowemu mogą Państwo spisać się w dogodnym miejscu i czasie.

Jeżeli nie spiszą się Państwo samodzielnie, skontaktuje się z Państwem rachmistrz spisowy (telefonicznie lub bezpośrednio), aby przeprowadzić spis. Dzięki profesjonalnemu przygotowaniu pracownika statystyki publicznej spis będzie przebiegał szybko i sprawnie.

Zgodnie z ustawą, nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi. Przekazane przez Pastwa dane są prawnie chronione, a każdy pracownik statystyki publicznej zobowiązany jest do przestrzegania tajemnicy statystycznej.

Bieżące informacje na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszka 2021 zamieszczane są na stronie internetowej spis.gov.pl.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny