Ul. Kazimierza Sprawiedliwego już przejezdna

To nadal plac budowy, są utrudnienia!
DGL News

Od wczoraj można było już przejechać ul. Kazimierza Sprawiedliwego po świeżo wyremontowanym odcinku drogi. Ruch został przywrócony, ale należy pamiętać, że remont trwa nadal.

Niemożliwy jest wjazd w ul. Konrada I tuż za kościołem, ale otwarty został kolejny wjazd w tę ulicę.

Podobnie dalej. Kolejne wjazdy w osiedle przy blokach TBS są już drożne. Utrudnienia są natomiast na skrzyżowaniu z ul. Henryka Głogowskiego i Bolesława Śmiałego. Prosimy o ostrożność.

Koszt całej inwestycji to ok. 3 mln złotych z czego połowa będzie dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych.

Zadanie w znaczący sposób poprawi stan techniczny dróg i bezpieczeństwo ruchu drogowego w tym rejonie miasta. Wykonawcą zadania jest PBD Sp. z o.o.


Zdjęcia: M. Dytwińska-Gawrońska