Ul. Kazimierza Sprawiedliwego już przejezdna

To nadal plac budowy, są utrudnienia!
25.03.2021 ul. Kaziemierza Sprawiedliwego w Głogowie remont

Od wczoraj można było już przejechać ul. Kazimierza Sprawiedliwego po świeżo wyremontowanym odcinku drogi. Ruch został przywrócony, ale należy pamiętać, że remont trwa nadal.

Niemożliwy jest wjazd w ul. Konrada I tuż za kościołem, ale otwarty został kolejny wjazd w tę ulicę.

Podobnie dalej. Kolejne wjazdy w osiedle przy blokach TBS są już drożne. Utrudnienia są natomiast na skrzyżowaniu z ul. Henryka Głogowskiego i Bolesława Śmiałego. Prosimy o ostrożność.

Koszt całej inwestycji to ok. 3 mln złotych z czego połowa będzie dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych.

Zadanie w znaczący sposób poprawi stan techniczny dróg i bezpieczeństwo ruchu drogowego w tym rejonie miasta. Wykonawcą zadania jest PBD Sp. z o.o.


Zdjęcia: M. Dytwińska-Gawrońska