Sesja Rady Miejskiej

Zobacz – co jest w programie obrad rady
Ratusz_Urząd Miejski w Głogowie

31 marca odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Głogowie. Obrady rozpoczną się o godz. 15:30.

Porządek obrad:

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Podjęcie uchwał w sprawie:

  • udzielenia pomocy finansowej Gminie Kotla;
  • zmiany do budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2021 r.;
  • zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów;
  • uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Miejskiej Głogów na lata 2021 – 2025;
  • określenia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Głogów na 2021 rok;
  • ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Głogowie;
  • udzielenia odpowiedzi na skargę

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami.
Sprawy różne.
Zamknięcie sesji.

Sesja odbędzie się w trybie zdalnym. Przewodniczący Rady Miejskiej będzie prowadził obrady z Sali Rajców w Ratuszu.

Sesja będzie transmitowana – LINK TUTAJ.