Otwarcie ofert w przetargu na budowę przejścia podziemnego

Przejście podziemne w ciągu drogi krajowej DK – 12 ma powstać do końca przyszłego roku

Do przetargu wpłynęły 3 oferty: z Głogowa, z Wrocławia i z Lwówka Śląskiego.

Oferowane kwoty to:

6.365.550,12;

7.336.436,70

5.579.373,82

Wartość kosztorysowa zadania to 10. 960 309,89 gr. brutto

Budowa przejścia podziemnego realizowana będzie z wieloletniego zadania „Infrastruktura na Starym Mieście”. W tym roku, w budżecie zabezpieczone na to zadanie jest 800 tysięcy złotych, w 2022 roku 3 mln złotych i w 2023 kolejne 3 mln złotych.

– Zadanie chcemy zrealizować do końca przyszłego roku, więc musimy poprzesuwać w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej odpowiednie środki – mówi prezydent Rafael Rokaszewicz.

Zadanie ma zostać wykonane w formule zaprojektuj i wybuduj. Główny zakres prac to budowa dojścia, schodów, wind dla niepełnosprawnych – po obu stronach przejścia. Prace będą tak realizowane, by ruch odbywał się w trybie ciągłym, dlatego wybudowany zostanie tymczasowy równoległy przejazd. Trzeba będzie także przełożyć magistrale wodociągowe.