Informacja dla głogowskich restauratorów

Dotyczy uchwały zwalniającej z opłat na sprzedaż alkoholu
alkohol, pixabay

Uchwała dotycząca zwolnienia głogowskich restauratorów z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych została przyjęta na sesji Rady Miejskiej 24 lutego. Jako akt prawa miejscowego wchodzi w życie po 14 dniach od publikacji w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.

Uchwała została opublikowana 11 marca:

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2021/1234/

A to oznacza, że wejdzie w życie 26 marca.

Po wejściu w życie uchwały – wypłata wniesionych w styczniu przez restauratorów opłat odbędzie się automatycznie, tzn. nie będzie potrzebny żaden wniosek.

Środki, jakie zostały wpłacone przez głogowskich restauratorów w I pierwszym terminie na uzyskanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu to ok. 50.000 złotych.

Prezydent Głogowa jako jeden z pierwszych samorządowców wniósł o całkowite zwolnienie z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Od wielu miesięcy działalność restauratorów jest mocno ograniczona, co znacząco wpłynęło na stan finansowy ich firm. Decyzja ta dotyczy zwolnienia z opłat I, II i III raty należnej w 2021 roku. Restauratorom, którzy w styczniu opłacili to pozwolenie – opłata będzie zwrócona. To kolejny element wsparcia naszych przedsiębiorców: odroczenie lub rozłożenie na raty podatku od nieruchomości, obniżenie czynszów dzierżawnych za pawilony handlowe, obniżenie opłaty za ogródki gastronomiczne, umorzenie zaległości od podatku od nieruchomości i środków transportu, ulga 100% za czyn dla lokali zamkniętych w czasie wiosennego lokcdownu i ulga 70% dla pozostałych lokali. Wartość tego wsparcia w 2020 roku to około 1 mln złotych – mówi Rafael Rokaszewicz, prezydent Głogowa.

Koszt całkowitego zwolnienia z opłaty za sprzedaż alkoholu to dla budżetu Głogowa około 100.000 złotych.


Zdjęcie: pixabay