Laguna wraca do Głogowa

Prezydent: nie wyobrażam sobie Głogowa
bez Laguny
marina w Głogowie, Studio Siwek

Prezydent Głogowa podpisał wczoraj (10.03) list intencyjny o wzajemnej współpracy pomiędzy Głogowem, Nową Solą, Zieloną Górą i Sulechowem.

Fragment listu intencyjnego: „Strony wyrażają wolę podjęcia ścisłej współpracy na rzecz rozwoju turystyki wodnej na rzece Odrze poprzez współtworzenie i promocję produktu turystycznego opartego o statek wycieczkowy Laguna.”

Pięcioletni projekt unijny zakończył się, ale nie zakończyła się nasza współpraca. Wszyscy partnerzy są zainteresowani by Laguna pływała i woziła turystów także naszych gminach, choć dziś jej właścicielem jest miasto Nowa Sól. Bardzo mi zależy, by statek w podobnej ilości dni jak było to wcześniej, pływał w Głogowie. Teraz opracujemy szczegóły finansowe i kalendarz pływania Laguny. Po to wybudowana została Marina i cała infrastruktura, by statki większe i mniejsze mogły odbierać turystów i wozić ich po Odrze – mówi Rafael Rokaszewicz prezydent Głogowa.

Ile to będzie kosztować?

Śmiało można powiedzieć, że koszty spadną, może nawet o połowę. W projekcie unijnym musieliśmy ponosić koszty całego projektu, teraz będziemy płacić tylko za to, że Laguna będzie pływać po głogowskiej części Odry.  W czasie projektu płaciliśmy nawet 300 tysięcy rocznie, w tej chwili mówimy o stu kilkudziesięciu tysiącach rocznie – mówi prezydent.

Fragment listu intencyjnego:
„Strony oświadczają, że zobowiązują się do wspierania i intensyfikacji działań w zakresie:
1) tworzenia warunków do rozwoju turystyki wodnej na rzece Odrze, w szczególności poprzez rozwój infrastruktury turystycznej, promocję i rozwój ruchu turystycznego;
2) wspólnego budowania produktu turystycznego i oferty turystycznej ze szczególnym uwzględnieniem i w oparciu o statek wycieczkowy Laguna;
3) wspólnej promocji oferty rejsów statku Laguna na rzece Odrze oraz atrakcji turystycznych poszczególnych Gmin Sygnatariuszy;
4) podejmowania innych wspólnych inicjatyw i realizację przedsięwzięć na rzecz rozwoju odrzańskiego produktu turystycznego.
Strony deklarują współpracę i wzajemne wsparcie dla realizowanych działań.”


Zdjęcia: Studio Siwek