Umowa na budowę ronda podpisana

Planowane zakończenie budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego z ul. Piłsudskiego to 30 wrzesień 2021
Aktualne skrzyżowanie ul. Wojska Polskiego i Piłsudskiego

Wczoraj, 4 marca zawarta została umowa z Umowę zawarto dnia 04 z Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego Sp. z o. o.z Głogowa. na budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego z ul. Piłsudskiego

Koszt realizacji robót: 6.873.392,89 zł brutto

Zadanie realizowane jest na podstawie Porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Głogów, Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad i Województwem Dolnośląskim.

Plac budowy zostanie przekazany do dnia 11 marca. Realizacja robót przebiegać będzie zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Zakres robót w branży drogowej to przede wszystkim przebudowa istniejącego skrzyżowania na rondo turbinowe, przebudowa wlotów skrzyżowania na długościach odcinków niezbędnych do dowiązania istniejących i projektowanych rozwiązań wraz z rozbudową istniejącego przekroju drogi na DK nr 12, budowa drogi serwisowej obsługującej tereny przyległe do skrzyżowania, budowa drogi dojazdowej budowa ciągów pieszych i rowerowych.

Budowa ronda ma się zakończyć do końca września tego roku.

O utrudnieniach będziemy informować mieszkańców z wyprzedzeniem.