Rekrutacja do przedszkoli publicznych

Od 1 marca rusza rekrutacja do miejskich przedszkoli
szatnia w przedszkolu w Głogowie, MDG

Gmina Miejska Głogów informuje, iż rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli publicznych (rekrutacja elektroniczna moduł Formico) na rok szkolny 2021/2022.

Przyjmowanie wniosków: od 1 marca od godz. 9:00 do 22 marca do godz. 15:00. Weryfikacja i zatwierdzanie wniosków: od 1 marca od godz. 9:00 do 24 marca do godz. 15:00.

📌 Zasady składania wniosków rekrutacyjnych !!!

Ze względu na panującą sytuację związana z Covid-19, nie ma możliwości osobistego złożenia wniosku w placówce pierwszego wyboru. Wniosek w formacie pdf lub zdjęcia wniosku można przesłać drogą elektroniczną (e-mail), do przedszkola pierwszego wyboru zgodnie z zamieszczoną listą adresów e-mail (wniosek można wysłać tylko i wyłącznie do placówki pierwszego wyboru):

1. Przedszkole Publiczne nr 1 – rekrutacja@pp1.glogow.pl
2. Przedszkole Publiczne nr 2 – pp2@www.glogow.pl
3. Przedszkole Publiczne nr 3 – pp3@www.glogow.pl
4. Przedszkole Publiczne nr 5 – pp5@www.glogow.pl
5. Przedszkole Publiczne nr 6 – dyrektor@pp6.glogow.pl
6. Przedszkole Publiczne nr 7 – pp7@www.glogow.pl
7. Przedszkole Publiczne nr 9 – wice@pp9.pl
8. Przedszkole Publiczne nr 10 – pp10@www.glogow.pl
9. Przedszkole Publiczne nr 15 – rekrutacja@pp15.glogow.pl
10. Przedszkole Publiczne nr 17 – dyrektor@pp17.glogow.pl
11. Przedszkole Publiczne nr 19 – bajka@przedszkole19.glogow.pl
12. Przedszkole Publiczne nr 20 – rekrutacja@pp20.glogow.pl
13. Przedszkole Publiczne nr 21 – dyrektor@pp21.glogow.pl
14. Szkoła Podstawowa nr 13 – sekretariat@sp13.glogow.pl

Wniosek Rekrutacyjny rodzic wysyła drogą elektroniczną tylko i wyłącznie do placówki pierwszego wyboru.

📌 Dyrektor „przedszkola pierwszego wyboru” lub osoba przez niego upoważniona, przed zatwierdzeniem Państwa podania w systemie elektronicznym, może poprosić poprzez e-mail lub telefon o przesłanie skanów dokumentów w celu weryfikacji danych zapisanych we „Wniosku Rekrutacyjnym”.

Dyrektor przedszkola w terminie późniejszym zwróci się do rodziców dzieci przyjętych o uzupełnienie dokumentacji rekrutacyjnej w postaci oryginału Wniosku Rekrutacyjnego.

📌 Rodzic ma obowiązek przechować oryginał wypełnionego elektronicznie, wydrukowanego i podpisanego Wniosku (tego samego, który zostanie przesłany do placówki drogą elektroniczną) do momentu wezwania do uzupełnienia przez dyrektora placówki.

Prosimy o zapoznanie się z terminarzem rekrutacji oraz zasadami rekrutacji na rok szkolny 2021/2022. Terminarz oraz zasady naboru znajdziecie Państwo pod adresem:

–  http://www.miasto.glogow.org/miasto/index.php/e-rekrutacja

– lub w zakładce dla rodzica po zalogowaniu się do modułu Formico (od dnia 1 marca 2021 r.).


Zdjęcie: M. Dytwińska-Gawrońska