Miejskie schronisko dla zwierząt szuka wolontariuszy

Zgłoszenia będą przyjmowane do 3 marca
DGL News

Dział Komunalny Urzędu Miejskiego w Głogowie ogłasza nabór wolontariuszy do Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Głogowie.

Wolontariusz ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz Schroniska na zasadach określonych w REGULAMINIE wolontariatu oraz w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 03.03.2021r. na adres mailowy k.lesniowska@glogow.um.gov.pl .

Foto: Studio Siwek