Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Jagiellońskiej

Jeszcze w tym roku powstanie dokumentacja na przebudowę ulicy Jagiellońskiej
DGL News

W tym roku opracowana zostanie dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem potrzebnych decyzji administracyjnych do rozpoczęcia przebudowy ul. Jagiellońskiej.

W celu realizacji zamówienia wysłano zaproszenia do złożenia oferty do 7 firm projektowych.

W wyznaczonym terminie zostały złożone trzy oferty przez wykonawców. Do negocjacji przystąpiło dwóch oferentów. Korzystniejszą ofertę z ceną 39.360,00 zł  brutto przedstawiła firma Usługi Projektowe BIPROADAM.

Wynagrodzenie wynikające z oferty przewyższa zabezpieczone w budżecie GMG środki finansowe przeznaczone na opracowanie dokumentacji dla zadania, dlatego na najbliższej sesji Rady Miejskiej radni będą głosować nad zwiększeniem środków finansowych o blisko 10 tysięcy złotych.

Decyzja o terminie realizacji przebudowy ulicy Jagiellońskiej zostanie podjęta po wykonaniu dokumentacji, kiedy znane będą już koszty inwestycji.