Ważne informacje dla użytkowników gruntów gminnych

Termin opłat upływa 31 marca!
DGL News
  1. Należność za wieczyste użytkowanie gruntów gminnych za rok 2020 należało uiścić do dnia 31 stycznia 2021 r., a za rok 2021 należy zapłacić do 31 marca 2021 r.
  2. Należność za opłatę roczną z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów gminnych w prawo własności należy zapłacić do 31 marca 2021r.

Z powodu obecnej sytuacji epidemicznej apelujemy do mieszkańców, aby wpłat dokonywać przez Internet.

Konto:

Gmina Miejska Głogów

BNP Paribas Bank Polska S.A. 60 2030 0045 1110 0000 0192 9810

Płatności można także dokonać w kasach urzędu. Kasa czynna jest w godz. 8.00 – 14.30.

Należności te dotyczą gruntów Gminy Miejskiej Głogów.