Przegląd dróg w mieście

Miejscy urzędnicy dokonali przeglądu dróg.
dziura w ulicy na Aleji Wolności w Głogowie fot. Mateusz Komperda

Dziś urzędnicy z wydziału Infrastruktury Miasta dokonali przeglądu dróg w mieście. wszystkie ubytki w jezdni, zostały zapisane i następnie będą zgłoszone do PBD.

Przypominamy, że wytwórnia mas bitumicznych nieczynna będzie do końca marca. Dlatego obecnie najgłębsze dziury będą naprawiane metodą tzw.  „asfalt na zimno”.

W miejskim budżecie blisko 7 milionów złotych przeznaczone jest na remonty cząstkowe dróg i chodników gminnych i powiatowych na terenie Głogowa. Termin realizacji: do końca 2022 roku.

zdj. M.Komperda