Porozmawiajmy o Głogowie

W imieniu Prezydenta Głogowa na pytanie mieszkańca odpowiada jego zastępca, Piotr Poznański
prezydent odpowiada - grafika

Przez panującą na terenie całego kraju pandemię i obowiązujące obostrzenia niemożliwe było zorganizowanie corocznych spotkań prezydenta z mieszkańcami na osiedlach. Epidemia wymusiła na nas zmianę formy i zaproponowaliśmy Wam napisanie do prezydenta. Otrzymaliśmy ponad 150 pytań, choć wiele z nich się powtarzało. Za wszystkie wnioski bardzo dziękujemy. Teraz przyszedł czas na odpowiedzi.Będziemy je publikować systematycznie.

🏘 Pytanie od mieszkańca:

– Czy miasto planuje rozbudowywać cmentarz komunalny na Brzostowie?

💻 Zastępca prezydenta odpowiada:

Jeśli chodzi o plany rozbudowy i modernizację cmentarza na Brzostowie, to cmentarz zostanie powiększony o ok. 14 ha. Tereny, które mają być wcielone do cmentarza znajdują się po stronie północnej, wschodniej i południowej. Miasto pozyskuje je systematycznie, niemal każdego roku odkupuje od prywatnych właścicieli poszczególne działki. Pod rozbudowę, zgodnie z planem miejscowym, ok. 80% nieruchomości jest już własnością Gminy Miejskiej Głogów. Nowe drogi i parkingi powstaną od strony południowej. Jest już przygotowana na to dokumentacja projektowa, miasto otrzymało również pozwolenie na budowę. Zmodernizowana zostanie również kaplica, remont obejmie elewację oraz dobudowane zostanie zadaszenie od strony placu na odpowiednich słupach, nawiązujących do kaplicy.

Każdego roku miasto prowadzi prace na terenie cmentarza – zagospodarowuje kolejne kwatery i w ramach bieżących środków buduje alejki wewnętrzne i chodniki. Kaplica zostanie zmodernizowana w latach 2022-2023. Budowa drogi dojazdowej uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych. Miasto złożyło wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych o wybudowanie drogi dojazdowej od południa, jej koszt to ok. 3 mln zł – odpowiada Piotr Poznański.

🏘 Wniosek od mieszkańca:

Częstsze sprzątanie alejek cmentarnych na cmentarzu przy ul. Legnickiej i cmentarzu komunalnym na Brzostowie.

💻 Zastępca prezydenta odpowiada:

Oczywiście, będziemy częściej sprzątać. Ostatnio wykonaliśmy zabiegi pielęgnacyjne na Brzostowie – przycięliśmy drzewa. Będziemy zwracać większą uwagą na porządek na alejkach cmentarzy – odpowiada Piotr Poznański.