Budżet Obywatelski – szykujcie pomysły

Podajemy tegoroczny harmonogram konsultacji społecznych
ołówek na zeszycie, pixabay

Na sesji Rady Miejskiej, 24 lutego, radnym przedstawiony będzie projekt uchwały dotyczący tegorocznego budżetu obywatelskiego. Kampania informacyjna ruszy już w czerwcu, a przez całe wakacje będzie można składać wnioski z opisanymi pomysłami. W grudniu zostanie ogłoszona lista z projektami wybranymi do realizacji.

Tegoroczny harmonogram:

  • 1 czerwca – 17 grudnia 2021 r. – kampania informacyjna,
  • 1 lipca – 31 sierpnia 2021 r. – zgłaszanie projektów przez osoby uprawnione,
  • 2 lipca – 30 września 2021 r. – weryfikacja (ocena formalno-prawna zgłoszonych projektów),
  • 1 października – 15 października 2021 r.- ogłoszenie bazy projektów dopuszczonych do głosowania oraz przedstawienie projektów odrzuconych z podaniem przyczyn odrzucenia,
  • 2 listopada – 26 listopada 2021 r. – przeprowadzenie konsultacji w formie głosowania powszechnego.
  • do 17 grudnia 2021 r. – ogłoszenie listy wybranych projektów

Wartość jednostkowa zgłoszonego projektu majątkowego zlokalizowanego na terenie Gminy nie może przekroczyć kwoty 200.000 złotych brutto. Wartość jednostkowa zgłoszonego projektu niemajątkowego nie może przekroczyć kwoty 10.000 złotych brutto.

Każda propozycja projektu wnioskowanego do zrealizowania w ramach „Budżetu Obywatelskiego 2022 w Głogowie” musi być poparta przez dziesięciu mieszkańców uprawnionych do udziału w konsultacjach.

Głosowanie odbędzie się elektronicznie i w formie papierowej. O szczegółach będziemy informować.

Zdjęcie: pixabay