Porozmawiajmy o Głogowie

W imieniu Prezydenta Głogowa na pytanie mieszkańca odpowiada jego zastępca, Wojciech Borecki
prezydent odpowiada - grafika

Przez panującą na terenie całego kraju pandemię i obowiązujące obostrzenia niemożliwe było zorganizowanie corocznych spotkań prezydenta z mieszkańcami na osiedlach. Epidemia wymusiła na nas zmianę formy i zaproponowaliśmy Wam napisanie do prezydenta. Otrzymaliśmy ponad 150 pytań, choć wiele z nich się powtarzało. Za wszystkie wnioski bardzo dziękujemy. Teraz przyszedł czas na odpowiedzi.Będziemy je publikować systematycznie.

🏘 Wniosek od mieszkańca:

-Panie Prezydencie, chciałbym zwrócić uwagę na osoby bezdomne, które naprawdę chcą i bardzo się starają wyjść z bezdomności oraz z alkoholizmu. Takie osoby są u nas w Głogowie, udzielają się pomocowo oraz charytatywnie. Każdego dnia walczą i trzeba im pomóc, choćby przez program wychodzenia z bezdomności, który jest realizowany w innych miastach, gdzie tacy ludzie dostają szansę na drugie życie.

W imieniu prezydenta odpowiada jego zastępca, Wojciech Borecki:

Działaniem gminy uwzględniającym potrzeby osób bezdomnych – również te mieszkaniowe – jest realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Bezdomności w Głogowie na lata 2020-2025, który został uchwalony 29 września 2020 roku.

W oparciu o ten Program wydzielono z zasobu mieszkaniowego gminy mieszkanie chronione, które jest przygotowywane do zasiedlenia. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wskaże osobę, która przystąpi do Programu i zawrze kontrakt na czasowy pobyt w mieszkaniu chronionym. Po zakończonym udziale w Programie osoba ta otrzyma rekomendacje czy spełnia kryteria do otrzymania pierwszeństwa w zawarciu umowy najmu lokalu socjalnego lub komunalnego. Poza czasowym schronieniem, wsparcie osoby bezdomnej przebywającej w mieszkaniu chronionym może obejmować wsparcie finansowe, psychologiczne, pomoc prawną i inne działania dające możliwość pokonania trudności życiowych.

Zachęcam, by osoby dotknięte bezdomnością skierowały pierwsze kroki do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie, który jest koordynatorem miejskiego Programu.

Na marginesie dodam, że na przestrzeni lat 2018-2020 z możliwości przyspieszenia zawarcia umowy najmu lokalu skorzystało ok. 10 osób bezdomnych (mieszkających w ośrodkach, placówkach, altankach ogrodowych oraz innych miejscach nieprzeznaczonych do stałego pobytu ludzi i niespełniających warunków do zamieszkania). Oprócz tego Gmina Miejska Głogów ma pozawierane umowy z różnymi placówkami oferującymi schronienie znajdującym się poza Głogowem – mówi zastępca prezydenta, Wojciech Borecki.