Sesja nadzwyczajna poświęcona rozwojowi TBS

Prezydent: składamy wnioski o wsparcie na budowę kolejnych bloków dla głogowian
wizualizacja osiedla Żarków w Głogowie

25 stycznia odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Głogowie. W całości poświęcona będzie Towarzystwu Budownictwa Społecznego.

Nowelizacja ustawy z dnia 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, która weszła w życie zaledwie 19 stycznia 2021 roku, daje możliwość ubiegania się Gminie Miejskiej Głogów o wsparcie dla istniejących Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych (nowa nazwa Towarzystw Budownictwa Społecznego) ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

Wsparcie to jest udzielane przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii na sfinansowanie części lub całości działania polegającego na objęciu przez Gminę udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej, czyli w Towarzystwie Budownictwa Społecznego.

Wsparcie jest udzielane Gminie na realizację konkretnego zadania inwestycyjnego – nowe mieszkania dla głogowian. Chcemy pozyskać środki na budowę dwóch ostatnich bloków TBS na osiedlu pokoszarowym i dwóch kolejnych – już na os. Żarkow. A warunkiem udzielenia tego wsparcia jest złożenie zatwierdzonego przez radnych w drodze uchwały mojego wniosku, który przekażę do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii – mówi Rafael Rokaszewicz, prezydent Głogowa.

Tak będzie docelowo wyglądać os. Żarków, gdy powstaną tu kolejne bloki mieszkalne, w tym w ramach TBS.

Skip to content