Remont ul. Kazimierza Sprawiedliwego

Będą utrudnienia – zobacz organizację ruchu
DGL News

Od 1 lutego będzie obowiązywać zmiana organizacji ruchu na czas remontu
ul. K. Sprawiedliwego.

W I etapie objazd poprzez ul. Bolesława Śmiałego – odcinek pomiędzy ul. Królowej Jadwigi, a ul. Bolesława Śmiałego jest wyłączony z ruchu.

Czyli jadąc od Intermarche wjedziemy w ul. Konrada I, ale nie będzie możliwa jazda na wprost w kierunku bloków TBS.

Natomiast w II etapie będą częściowe utrudnienia w ruchu na odcinku pomiędzy ul. Królowej Jadwigi, a ul. Bolesława Śmiałego – gdzie będzie możliwy ruchu w obu kierunkach na ul. Kazimierza Sprawiedliwego.

Remont odcinka ul. K. Sprawiedliwego będzie przebiegał od Kościoła pw. Miłosierdzia Bożego do wysokości skrzyżowania z ul. H. Głogowskiego.

W ramach zadania przewiduje się wykonanie remontu istniejących nawierzchni drogowych jezdni i przełożenie części chodników z wymianą i montażem krawężników i obrzeży betonowych.

Zadanie ma być wykonane w cyklu 2-letnim w latach 2020-2021.

Koszt całej inwestycji to ok. 3 mln złotych z czego połowa będzie dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych.

Zadanie w znaczący sposób poprawi stan techniczny dróg i bezpieczeństwo ruchu drogowego w tym rejonie miasta.

Wykonawcą zadania jest PBD Sp. z o.o.


Zdjęcia: M. Dytwińska-Gawrońska