Rekrutacja do PP 7

Do grupy integracyjnej przyjmowane będą dzieci z niepełnosprawnościami
12.11.2020 budowa PP 7 w Głogowie, stan prac

20 miejsc w oddziale integracyjnym czeka na przedszkolaków. Rozpoczyna się rekrutacja do grupy integracyjnej w nowo wybudowanym Przedszkolu Publicznym nr 7 w Głogowie.

🧸🍄 Rekrutacja odbywa się w ramach projektu Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Publicznym nr 7 w Głogowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

‼️ ‼️ Wymagane dokumenty: wniosek rekrutacyjny, deklaracja udziału w projekcie, zgoda na przetwarzanie danych osobowych –  zostaną umieszczone na stronie internetowej przedszkola lub bezpośrednio w PP7. Tymczasowo dokumenty będą wydawane i przyjmowane w Szkole Podstawowej nr 6 w Głogowie.

☎️ KONTAKT: 885 580 770 📧 pp7@www.glogow.pl

🧸🍄 Do grupy integracyjnej będą przyjmowane dzieci w wieku 3 lat (urodzone w 2017 r.) i 4 lat (urodzone w 2016r.)  zamieszkujące w Głogowie. W oddziale będą pracować 2 nauczycielki i 2 pomoce nauczyciela.

Rekrutacja rozpoczyna się od 21 stycznia i będzie trwała do 5 lutego 2021r.

🧸🍄 Do grupy integracyjnej przyjmowane będą dzieci z niepełnosprawnościami: z wadami widzenia, słabo słyszące, niepełnosprawne ruchowo, upośledzone umysłowo w stopniu lekkim i umiarkowanym, z zaburzeniami emocjonalnymi i zachowania, w tym autyzmem, z zespołem Aspergera, dzieci o rozwoju nieharmonijnym: zaburzenia funkcji percepcyjno – motorycznych oraz tempa rozwoju, które mogą objawiać się specyficznymi trudnościami w przypadku nauki szkolnej, dzieci przewlekle chore (m.in. astma oskrzelowa, przewlekła choroba nerek, choroby serca i układu krążenia). Z wyłączeniem:  dzieci upośledzonych w stopniu głębokim i znacznym, dzieci niepełnosprawnych, których charakter i stopień zaburzeń wymaga takiej pomocy specjalistycznej, która w warunkach kadrowych placówki nie jest możliwa do zaoferowania.

W ramach projektu odbędą się dodatkowe zajęcia: zajęcia specjalistyczne i  z języka angielskiego. Opłata za pobyt dzieci ponad godziny podstawy programowej finansowana jest ze środków unijnych. Grupa integracyjna będzie funkcjonować od 1 marca 2021r. Wyposażenie do tej grupy (pomoce dydaktyczne, tablica multimedialna i monitor informacyjny, meble, szafki do szatni) jest ze środków unijnych.

🧸🍄 Atuty nowego przedszkola:

 • jasne i przestrzenne pomieszczenia,
 • nowoczesne  wyposażenie całej placówki,
 • bogato wyposażona sala doświadczania świata,
 • gabinet logopedyczny i terapeutyczny,
 • sala gimnastyczna  z wyposażeniem,
 • sala wielofunkcyjna z wyposażeniem ( uroczystości, spotkania z rodzicami, itp.)
 • nowoczesne wyposażenie pionu kuchennego,
 • winda osobowa dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
 • oznaczenie dla osób niepełnosprawnych miejsca parkingowego,
 • plac zabaw dostosowany dla dzieci z niepełnosprawnością,
 • monitoring wizyjny.