Profilaktyka osteoporozy w Głogowie

Program finansowany przez Gminę Miejską Głogów oraz KGHM Polska Miedź S.A.

DGL News

Realizujemy program „Profilaktyka Osteoporozy  na terenie Gminy Miejskiej Głogów”. Rekrutacja już ruszyła.

Program skierowany jest do mieszkańców Głogowa. Świadczenia 
w ramach programu, realizowane będą w Centrum Diagnostyki Obrazowej funkcjonującym w Głogowskim Szpitalu Powiatowym sp. z o.o.

Programem objęci są pacjenci w następujących grupach wiekowych:

  • kobiety w wieku 45 – 75 lat
  • mężczyźni w wieku 65-75 lat

Każdy pacjent będzie miał wykonane badanie densytometryczne na aparacie stacjonarnym firmy GE Medical. Badanie gęstości kości wykonane będzie na podstawie obrazu kręgosłupa lędźwiowego (kobiety w wieku  45-50 lat) lub obrazu szyjki kości udowej wraz z oceną ryzyka wystąpienia osteoporozy metodą FRAX (kobiety w wieku 50-75 lat oraz mężczyźni w wieku 65-75 lat).

Rejestracja do programu odbywać się będzie wyłącznie telefonicznie w trybie „bez skierowania” codziennie od poniedziałku do piątku pod numerami telefonów:

76 837 33 84 (w godz. 08:00 do 12:00)

76 837 31 49 (w godz. 12:00 do 17:00)

Badania densytometryczne wykonywane będą codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00.

Przed badaniem pacjent zobowiązany będzie do okazania się dowodem osobistym, wydanym przez Prezydenta Miasta Głogowa lub zaświadczeniem wydanym przez Urząd Miasta Głogowa potwierdzającym zameldowanie na terenie miasta.

Dodatkowo pacjenci, u których prawdopodobieństwo złamania ocenione zostanie na „powyżej 10%” – otrzymają skierowanie na jednorazową konsultację do Poradni Osteoporozy.

Konsultacje specjalistyczne w Poradni Osteoporozy dla Pacjentów zakwalifikowanych odbywać się będą wyznaczone dni, zgodnie harmonogramem ustalanym na bieżąco z lekarzem.

Rejestracja do Poradni Osteoporozy odbywać się będzie wyłącznie telefonicznie pod nr tel. 76 837 33 84 od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 do 14:00)

Podstawą przyjęcia do Poradni Osteoporozy  będzie skierowanie  wydane w ramach  projektu „Profilaktyka Osteoporozy  na terenie Gminy Miejskiej Głogów”

UWAGA: Pacjenci zgłaszający się osobiście do Centralnej Rejestracji nie będą rejestrowani. Obowiązuje wyłącznie rejestracja telefoniczna.