Profilaktyka osteoporozy w Głogowie

Program finansowany przez Gminę Miejską Głogów oraz KGHM Polska Miedź S.A.

2019_07_szpital budynek główny, Głogów

Realizujemy program „Profilaktyka Osteoporozy  na terenie Gminy Miejskiej Głogów”. Rekrutacja już ruszyła.

Program skierowany jest do mieszkańców Głogowa. Świadczenia 
w ramach programu, realizowane będą w Centrum Diagnostyki Obrazowej funkcjonującym w Głogowskim Szpitalu Powiatowym sp. z o.o.

Programem objęci są pacjenci w następujących grupach wiekowych:

  • kobiety w wieku 45 – 75 lat
  • mężczyźni w wieku 65-75 lat

Każdy pacjent będzie miał wykonane badanie densytometryczne na aparacie stacjonarnym firmy GE Medical. Badanie gęstości kości wykonane będzie na podstawie obrazu kręgosłupa lędźwiowego (kobiety w wieku  45-50 lat) lub obrazu szyjki kości udowej wraz z oceną ryzyka wystąpienia osteoporozy metodą FRAX (kobiety w wieku 50-75 lat oraz mężczyźni w wieku 65-75 lat).

Rejestracja do programu odbywać się będzie wyłącznie telefonicznie w trybie „bez skierowania” codziennie od poniedziałku do piątku pod numerami telefonów:

76 837 33 84 (w godz. 08:00 do 12:00)

76 837 31 49 (w godz. 12:00 do 17:00)

Badania densytometryczne wykonywane będą codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00.

Przed badaniem pacjent zobowiązany będzie do okazania się dowodem osobistym, wydanym przez Prezydenta Miasta Głogowa lub zaświadczeniem wydanym przez Urząd Miasta Głogowa potwierdzającym zameldowanie na terenie miasta.

Dodatkowo pacjenci, u których prawdopodobieństwo złamania ocenione zostanie na „powyżej 10%” – otrzymają skierowanie na jednorazową konsultację do Poradni Osteoporozy.

Konsultacje specjalistyczne w Poradni Osteoporozy dla Pacjentów zakwalifikowanych odbywać się będą wyznaczone dni, zgodnie harmonogramem ustalanym na bieżąco z lekarzem.

Rejestracja do Poradni Osteoporozy odbywać się będzie wyłącznie telefonicznie pod nr tel. 76 837 33 84 od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 do 14:00)

Podstawą przyjęcia do Poradni Osteoporozy  będzie skierowanie  wydane w ramach  projektu „Profilaktyka Osteoporozy  na terenie Gminy Miejskiej Głogów”

UWAGA: Pacjenci zgłaszający się osobiście do Centralnej Rejestracji nie będą rejestrowani. Obowiązuje wyłącznie rejestracja telefoniczna.