Raport demograficzny za 2020 rok

Policzyliśmy – ilu jest mieszkańców Głogowa
widok starówki Głogówa z lotu ptaka. fot. Studio Siwek

Informacja o ludności Głogowa na 31.12.2020 rok:

Liczba mieszkańców m. Głogowa:

 • zameldowanych  na pobyt stały62399 
 • zameldowanych  na pobyt czasowy1439 

Ilość mieszkańców  z podziałem na płeć:

 • pobyt stały: kobiet – 32892, mężczyzn – 29507
 • pobyt czasowy:  kobiet – 736, mężczyzn – 703

Na terenie Naszego miasta zameldowanych jest na pobyt stały 475 dzieci (chłopców 254, dziewczynek 221) urodzonych w 2020 roku. Zmarło 788 osób.

W porównaniu z rokiem 2019  liczba mieszkańców (zameldowanych na pobyt stały) zmalała o 1064 osób.

Najwięcej  żyjących mieszkańców (zameldowanych na pobyt stały)  jest w grupie  urodzonych:

 • w 1953roku  – 1139, w tym 479  mężczyzn i 660 kobiet
 • w 1952 roku  –  1134, w tym 502 mężczyzn i 632 kobiet
 • w 1955 roku  –  1131, w tym 481 mężczyzn i 650 kobiet
 • w 1951 roku  –  1130, w tym 487 mężczyzn i 643 kobiet
 • w 1977 roku  – 1107, w tym 552 mężczyzn i 555 kobiet
 • w 1954 roku  –  1098, w tym 489 mężczyzn i 609 kobiet
 • w 1981 roku  –  1089, w tym 525 mężczyzn i 564 kobiet
 • w 1978 roku  –  1082, w tym 542 mężczyzn i 540 kobiet

Od 2001 roku liczba urodzeń (dot. osób zameldowanych na pobyt stały) przedstawia się  następująco :

 • 2002 – 542
 • 2003 – 503
 • 2004 – 542
 • 2005 – 579
 • 2006 – 628
 • 2007 – 671
 • 2008 – 734
 • 2009 – 735
 • 2010 – 726
 • 2011 – 650
 • 2012 – 670
 • 2013 – 582
 • 2014 – 633
 • 2015 – 587
 • 2016 – 593
 • 2017 – 593
 • 2018 – 542
 • 2019 – 530
 • 2020 – 475

Najwięcej mieszkańców (zameldowanych na pobyt stały)  mieszka na ulicach:

 • Kosmonautów  Polskich –   3306
 • Armii Krajowej –                  2270
 • Obrońców Pokoju-              2153
 • Orbitalna –                            2111
 • Aleja Wolności –                  1984
 • Gwiaździsta –                       1962

W tym roku dwie osoby będą obchodzić swoje 100 urodziny. Obie to kobiety.


Zdjęcia: Studio Siwek

Skip to content