Rusza rejestracja do poradni endokrynologicznej

Program finansowany jest przez Gminę Miejską Głogów oraz KGHM Polska Miedź.
DGL News

Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.  informuje, że w od stycznia 2021 roku realizowany jest program „Profilaktyka Chorób Tarczycy – Poradnia Endokrynologiczna  na terenie Gminy Miejskiej Głogów”. Program  skierowany jest do pełnoletnich mieszkańców miasta Głogowa.

Świadczenia  w ramach programu, realizowane są w Poradni Endokrynologicznej przez lekarza Marka Jurczyka, specjalistę endokrynologa. Każdy pacjent w ramach wizyty będzie miał wykonane:

  • badanie laboratoryjne (TSH i FT4)  wraz z analizą wyników,
  • badanie USG tarczycy  i jego ocenę,
  • konsultację specjalistyczną przez lekarza endokrynologa,
  • wydanie zaleceń do dalszego postępowania w przypadku wykrycia podejrzanych zmian.

Rejestracja pacjentów do programu, z uwagi na sytuację epidemiologiczną odbywać się będzie wyłącznie telefonicznie w określone dni i godziny pod nr telefonów:

  76 837 33 84  oraz 76 837 31 89

Rejestracja  telefoniczna na  wizyty w styczniu 2021  odbywać się będą w dniach:

  1. 12.01.2021 w godzinach od 14:00 do 17:00
  2. 13.01.2021 w godzinach od 14:00 do 17:00
  3. 14.01.2011 w godzinach od 14:00 do 15:30

Łącznie na konsultacje w miesiącu styczniu  umówione zostaną zostanie 152 osoby.

Przy rejestracji Pacjent otrzyma:

  • informację o dacie pobrana krwi na badanie,
  • termin z wyznaczoną datą i godziną  wizyty specjalistycznej.

Przy pobraniu krwi do badania, Pacjent zobowiązany będzie do okazania się dowodem osobistym wydanym przez Prezydenta Miasta Głogowa lub zaświadczeniem wydanym przez Urząd Miasta Głogowa potwierdzającym zameldowanie na terenie miasta.

Pobranie krwi na badania laboratoryjne odbywać się będzie w Gabinecie Poradni Endokrynologicznej,  przy ul. Kościuszki  15 (parter w budynku szpitala) w wyznaczonym dniu. Pacjent powinien  zgłosić się na badanie na czczo,  odstawić suplementy diety i witaminy na co najmniej dwa dni przed terminem pobrania krwi.

Konsultacje specjalistyczne odbywać się będą w Poradni Endokrynologicznej.

Pacjent biorący udział w programie, otrzyma kartę badania z informacją  o przebiegu konsultacji.

Program skierowany jest do osób, które nie uczestniczyły w poprzedniej edycji programu w roku 2019, z wyjątkiem osób, u których zostały wykryte zmiany (guzki, torbiele) przy poprzedniej wizycie profilaktycznej.

UWAGA:

Pacjenci zgłaszający się osobiście do Centralnej Rejestracji nie będą rejestrowani. Obwiązuje wyłącznie rejestracja telefoniczna.