Trzy wnioski do Funduszu Inwestycji Lokalnych

Czekamy na rozstrzygnięcie
DGL News

Trzy wnioski do Funduszu Inwestycji Lokalnych złożył prezydent Głogowa. To już drugie podejście po takie wsparcie, bo w pierwszym Głogów nie otrzymał żadnych środków. Wtedy miasto złożyło dwa wnioski – na budowę hospicjum i na remont Neptuna. Oba po 10 mln złotych.

23 grudnia prezydent złożył 3 wnioski:

  • na budowę przejścia podziemnego w ciągu drogi DK 12 pod ul. Brama Brzostowska, wnioskowana kwota 4 000 000 zł
  • działania inwestycyjne  przy Miejskim Ośrodku Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych w celu poprawy dostępności architektonicznej przestrzeni i budynku publicznego dla osób niepełnosprawnych, wnioskowana kwota 902 500 zł
  • budowa stacjonarnego Hospicjum w Głogowie na potrzeby nieuleczalnie chorych mieszkańców miasta, wnioskowana kwota 10 805 137 zł

Kiedy rozstrzygnięcie? Zgodnie z regulaminem Prezes Rady Ministrów, na podstawie rekomendacji Komisji do spraw Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego, składa dyspozycję wypłaty środków w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków przez wojewodę.