Przetarg na rondo ogłoszony

Skrzyżowanie w kierunku na Nielubię zostanie przebudowane
DGL News

Ogłosiliśmy przetarg na przebudowę skrzyżowania ul. Wojska Polskiego
i ul. Piłsudskiego na rondo w ramach zadania pn. Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego z ul. Piłsudskiego.

04.01.2021-rondo-nielubia-dokumnetaja-tehcniczna2

Zakres robót w branży drogowej to przede wszystkim przebudowa istniejącego skrzyżowania na rondo turbinowe, przebudowa wlotów skrzyżowania na długościach odcinków niezbędnych do dowiązania istniejących i projektowanych rozwiązań wraz z rozbudową istniejącego przekroju drogi na DK nr 12, budowa drogi serwisowej obsługującej tereny przyległe do skrzyżowania, budowa drogi dojazdowej budowa ciągów pieszych i rowerowych.

  • szerokość jezdni ronda (bez pierścienia)  5.00 – 10.0  m
  • szerokość pierścienia 1.00 m
  • szerokości wlotów dwupasowych (wloty A, B, C, D) 7.00 m,
  • szerokości wylotów jednopasowych (A,C,D) 4.50 m,
  • szerokości wylotu dwupasowego (B) 7.00 m,
  • długość wyspy podłużnej 18.0 do 37.0 m,
  • promień łuku wjazdowego na rondo (bez brukowania) 8.0-16.0 m,
  • promień łuku wyjazdowego z ronda (bez brukowania) 8.0-18.0 m,

LINK DO PRZETARGU TUTAJ

W ramach inwestycji zaprojektowano  na kierunku północ południe ciągi chodnika o szerokości 1.50 m z przyległymi do nich ścieżkami rowerowymi o szerokości 2.00m. Ciągi te oddzielone są od jezdni pasem zieleni. Na wlocie wschodnim w kierunku miasta zaprojektowano na fragmencie chodnik o szerokości 2.00m zlokalizowany przy jezdni. Rozwiązania przyjęte w projekcie korzystnie wpłyną na ruch pieszy i rowerowy oddzielony od ruchu samochodowego.

W rejonie przejść dla pieszych jak również na zjazdach do posesji zastosowano obniżenia krawężników.

W zakresie obsługi terenów przyległych przewidziano drogę serwisową dla działek zlokalizowanych pomiędzy wlotem zachodnim i południowym. Dla pozostałych działek przewidziano zjazdy indywidualne. Aby ułatwić korzystanie z wjazdów, zaprojektowano obniżone krawężniki.