Nowy bus w MORiUS-ie

Jeszcze tylko przerejestrowanie i dzieci będą mogły korzystać
DGL News

Dziś już stanął na parkingu przy Miejskim Ośrodku Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych – nowy bus do przewozu dzieci niepełnosprawnych.

Koszt zakupu w części pokryła Gmina Miejska Głogów – 148 684,45 zł.
Zakup samochodu dla przewozu dzieci został dofinansowany przez PFRON w kwocie 77 635,55 zł.

Nadesłane przez: MORUiS w Głogowie