Budżet Głogowa przyjęty

Zobacz jak głosowali radni
grafika budzetowa budzet głogowa 2021

Radni Rady Miejskiej przyjęli budżet dla miasta na 2021 rok.

Tak głosowali radni:

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 8, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (12)
Dariusz Czaja, Bożena Czekańska-Smykalla, Mariusz Kędziora, Sławomir Majewski, Joanna Michałowska, Bartosz Moskwa, Edyta Owczarek, Zbigniew Prejs, Zbigniew Sienkiewicz, Leszek Szulc, Michał Wnuk, Anna Zimna
WSTRZYMUJĘ SIĘ (8)
Łukasz Kogut, Andrzej Koliński, Antoni Krechowiec, Norbert Penza, Elżbieta Rybak, Krzysztof Sarzyński, Marek Sienkiewicz, Marcin Zubowski
BRAK GŁOSU (2)
Jerzy Gawron, Janusz Szmołda
NIEOBECNI (1)
Leszek Drankiewicz


Po stronie wydatków mamy około 395 mln złotych, planowane dochody to niespełna 370 mln. czyli około 25 mln złotych będziemy chcieli i kredytować – 16 mln zł, ale też będą to środki z nadwyżki z lat poprzednich – 9 mln zł – mówi prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz.

Najwyższą pozycją budżetu jest oświata. To kwota około 126 mln złotych, plus kolejne 6 mln na świetlice oraz edukacyjną opiekę wychowawczą. Transport, czyli m.in. bieżące i zimowe utrzymanie dróg oraz komunikacja miejska to 32 mln. Gospodarka mieszkaniowa 14 mln, ochrona zdrowia – 11 mln.

Ochrona zdrowia to przede wszystkim programy zdrowotne, ale także spore pieniądze na rozwój szpitala i związane z objęciem połowy udziałów przez miasto. Pomoc społeczna to 18 mln, czyli wszystkie jednostki realizujące te zadania. Dział Rodzina to 93 mln i tu zawarte są te wszystkie świadczenia jak 500+, 300+, alimenty i inne programy socjalne zlecone przez rząd. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (m.in. utrzymanie zieleni w mieście, gospodarka odpadami) to blisko 30 mln złotych. Kultura – ponad 11 mln, sport – 14,5 mln złotych (kluby zawodowe, młodzieżowe i dziecięce). Wyższa kwota na sport związana jest z dotacją na podgrzewaną murawę dla Chrobrego – mówi prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz.

Na inwestycje w mieście prezydent Głogowa zapisał około 50 mln złotych.

Bardzo mi zależy na tym, by inwestycje i remontu w mieście utrzymać na odpowiednim poziomie, bo to źródło utrzymania dla głogowskich firm i miejsca pracy dla mieszkańców – mówi Rafael Rokaszewicz.

Najważniejsze inwestycje zaplanowane w 2021 roku:

 • budowa kolejnego (czwartego) budynku mieszkalnego dla głogowian – TBS nr 18 na terenie pokoszarowym
 • modernizacja oddziału wewnętrznego w głogowskim szpitalu
 • podgrzewana murawa dla Chrobrego Głogów
 • modernizacja ul. Kazimierza Sprawiedliwego
 • remont ul. Daszyńskiego (II etap)
 • ul. Sowińskiego
 • uzbrojenia i budowa dróg na os. Piastów Śląskich (Nowy Piastów)
 • budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego i Wojska Polskiego (5 mln)
 • budowa przejścia podziemnego przy Zamku
 • zakończymy budowę budynku komunalno-socjalnego na os. Piastów
 • modernizacja kuchni w SP 12 i 14, budowa kotłowni w SP 2,
 • zakończenie i oddanie do użytku Przedszkola Publicznego nr 7

Chciałbym w 2021 roku rozpocząć budowę hospicjum. Na ten cel zapisałem w 2021 roku 2 mln złotych. Jeżeli uzyskamy wsparcie w postaci środków zewnętrznych zrobimy całość, jeśli nie – będziemy etapować budowę z własnych środków – mówi prezydent.

W 2021 roku staną w Głogowie także dwie kolejne tężnie solankowe – na os. Piastów Śląskich i na terenie zielonym przy ul. Głowackiego. Prezydent planuje kolejne w następnych latach.

To będzie ciężki rok, związany z epidemią. Musimy także oszczędzać, a zaczynamy od siebie, na wydatkach administracyjnych. Te będą niższe o kilka milionów złotych – mówi Rafael Rokaszewicz.


Grafika: K. Brzezińska