Ferie w muzeum

Głogowskie muzeum przygotowało warsztaty w placówce, a także działania w sieci
muzeum zima zajawka
 • Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie zaprasza dzieci w wieku 7 – 12 oraz 13 – 16 lat, w godz. 11:00 – 12:30
 • chętni proszeni są o wcześniejsze zgłoszenia pod numerem telefonu 76/8341081 wew. 43 Pracownia Edukacji
 • udział w zajęciach jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona.
 • zajęcia stacjonarne przeprowadzone będą tylko pod warunkiem otwarcia (przynajmniej częściowego) Muzeum.

I tydzień ferii

04 – 05 stycznia 2021 r., godz. 11:00 – 12:30 (do 10 osób),

 • warsztaty tworzenia maski karnawałowej dla dzieci 7 – 12 lat, prowadzi Ewelina Wyrwas

07 – 08 stycznia 2021 r., godz. 11:00 – 12:30, (do 10 osób),

 • zwiedzanie wystaw muzealnych dla dzieci i młodzieży 7 – 16 lat, prowadzi Magdalena Świderska:

– „Ziemia Głogowska pełna archeologicznych tajemnic”

– „Dziedzictwo dawnego Głogowa. Wyniki badań archeologicznych z lat 2015 – 2020”

– „Pamięć głogowskich kamieni”

– „Łódź dłubanka ze zbiorów MAH”

– „Obrona Głogowa w 1109”

– „Skarb z Głogowa”

– „Głogowianie 1945”

 • „W średniowiecznym grodzie”, zajęcia dla dzieci i młodzieży 7 – 16 lat, (do 7 osób), prowadzi Paulina Lemańska

II tydzień ferii

11 stycznia 2021 r., godz. 11:00 – 12.30, (do 7 osób),

 • warsztaty tworzenia form piernikarskich dla dzieci 7 – 12 lat

prowadzi Anna Wawryszewicz, Katarzyna Berta, Agnieszka Filipczak

12 stycznia 2021 r., godz. 11:00 – 12.30, (do 7 osób),

 • warsztaty drzeworytu dla młodzieży 13 – 16 lat

prowadzi Maciej Iżycki, Eryka Stolarska

13 stycznia 2021 r., godz. 11:00 – 12.30, (do 7 osób),

 • warsztaty tworzenia form piernikarskich dla dzieci 7 – 12 lat,

prowadzi Anna Wawryszewicz, Katarzyna Berta, Agnieszka Filipczak

14 stycznia 2021 r., godz. 11:00 – 12.30, (do 7 osób),

 • warsztaty drzeworytu dla młodzieży 13 – 16 lat

prowadzi Maciej Iżycki, Eryka Stolarska

15 stycznia 2021 r., godz. 11:00 – 12.30, (do 10 osób),

 • zwiedzanie wystaw muzealnych dla dzieci 7 – 16 lat, prowadzi Magdalena Świderska:

– „Ziemia Głogowska pełna archeologicznych tajemnic”

– „Dziedzictwo dawnego Głogowa. Wyniki badań archeologicznych z lat 2015-2020”

– „Pamięć głogowskich kamieni”

– „Łódź dłubanka ze zbiorów MAH”

– „Obrona Głogowa w 1109”

– „Skarb z Głogowa”

– „Głogowianie 1945”

 • „Na tropie zamkowych zwierząt”, dla dzieci i młodzieży 7 – 16 lat, (do 7 osób), prowadzi Agnieszka Górska

Działania w sieci:

4 – 15 stycznia 2021 r. (www. muzeum.glogow.pl)

„W średniowiecznym grodzie”, prowadzi Paulina Lemańska

O modzie, zwyczajach i życiu codziennym we wczesnośredniowiecznym grodzie. Do prezentacji dołączone zostaną karty pracy. Osoby, które prawidłowo wykonają zadania i odeślą zdjęcia kompletu kart pracy na adres paulina.wlodarczyk@muzeum.glogow.pl otrzymają upominek.

„Na tropie zamkowych zwierząt”, prowadzi Agnieszka Górska

O zwierzętach ukrytych w kamieniu, monetach oraz obrazie, które na co dzień znajdują się na muzealnych ekspozycjach. Do prezentacji dołączone zostaną karty pracy. Osoby, które prawidłowo wykonają zadania i odeślą zdjęcia kompletu kart pracy na adres agnieszka.gorska@muzeum.glogow.pl otrzymają upominek.

Zasady uczestnictwa w zajęciach

Muzeum działa w oparciu o obowiązujące w kraju i instytucjach kultury wytyczne dotyczące zasad bezpieczeństwa i ograniczeń w stanie epidemii COVID-19.

Muzeum zaprasza dzieci i młodzież na zajęcia do placówki, jednocześnie prosząc o bezwzględne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i stosowanie się do wskazań pracowników Muzeum:

– udział w zajęciach dla dzieci zdrowych,

– stan zdrowia poświadcza rodzic w pisemnym oświadczeniu,

– grupa osób uczestnicząca w zajęciach nie może przekroczyć 10 osób,

– zachowanie odstępu między uczestnikami powinno wynosić ok. 2 metrów,

Ponadto:

– po zajęciach sala zostanie posprzątana i zdezynfekowana,

– organizator zajęć zapewnia środki higieny osobistej (maseczki, płyn dezynfekujący), jeśli nie zrobi tego rodzic,

– w pomieszczeniu będą się znajdować rzeczy, przedmioty, które można zdezynfekować lub wyczyścić,

– w przypadku wystąpienia u uczestnika zajęć niepokojących objawów sugerujących możliwość wystąpienia zakażenia koronawirusem, pracownik Muzeum Archeologiczno-Historycznego będzie niezwłocznie kontaktował się z rodzicem lub opiekunem prawnym wskazanym w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie.

Informacje pod numerem telefonu: 76 833 30 38

UWAGA – ograniczenia i wytyczne mogą ulec zmianie.

Skip to content