Do 31 grudnia należy złożyć nowe deklaracje śmieciowe!

Dotyczy to właścicieli domów w zabudowie jednorodzinnej.
DGL News

W związku z nowelizacją przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina Miejska Głogów zobowiązana jest od 1 stycznia 2021 roku dostosować się do postanowień tej ustawy i zmiany niektórych zasad funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla właścicieli wszystkich nieruchomości. Nie ma już możliwości wybrania, za dodatkową opłatą, systemu nieselektywnego.

W świetle nowych przepisów, w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie będzie segregował śmieci firma jest zobowiązana do przyjęcia takich odpadów jako niesegregowane i powiadomienia o tym gminy oraz właściciela nieruchomości. Obowiązkiem gminy będzie wszczęcie postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty podwyższonej w wysokości trzykrotnej należnej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmianie ulegną również opłaty za gospodarowanie odpadami:
– gdy nieruchomość zamieszkuje od 1 do 3 osób opłata wynosi 19,50 za osobę,
– gdy nieruchomość zamieszkuje 4 i więcej osób opłata jest stała – 75 zł za gospodarstwo domowe.

W przypadku nieruchomości jednorodzinnych, gdy właściciel złoży deklarację o posiadaniu przydomowego kompostownika i zagospodarowaniu w nim wytwarzanych w domu bioodpadów, stawka od 1 osoby wynosi 18,50 oraz 71 zł za gospodarstwo domowe.

Właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej zobowiązani są do wypełnienia nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 31 grudnia. W przypadku nieruchomości wielorodzinnych, deklarację składa zarządca. W deklaracji należy podać swój numer telefonu, w przypadku wątpliwości znacznie ułatwi to kontakt urzędnika z mieszkańcem.

Wypełnione deklaracje można złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim – Rynek 10 lub w Galerii Glogovia, zostawić w skrzynce na bramie siedziby Działu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (skrzynka dostępna jest całodobowo) lub wysłać na adres:

Urząd Miejski w Głogowie
Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
ul. Poczdamska 1, 67-200 Głogów.

Posiadacze podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego mogą złożyć deklarację za pośrednictwem ePUAP.

WZÓR DEKLARACJI DO POBRANIA ⬇️

W przypadku trudności lub wątpliwości przy wypełnianiu deklaracji w godzinach pracy urzędu można kontaktować się z pracownikami Działu Gospodarki Odpadami Komunalnymi pod numerami:

☎️ 76 853 38 12
☎️ 76 853 38 13
☎️ 76 853 38 16