Ulica Kolejowa będzie oświetlona

Umowa z wykonawcą na budowę linii elektroenergetycznej już podpisana.
28.12.2020 ulica Szczyglicka w Głogowie

Zawarto umowy na budowę linii elektroenergetycznej oświetlenia przy ul. Kolejowej i Szczyglickiej.

To inwestycja w ramach realizacji zadania „Oświetlenie ulic na terenie miasta Głogowa”.

Wykonawcą jest firma ELFAZ B.Z. Wróblewski z Głogowa.

Zakres robót obejmuje prace od istniejącego złącza kablowego TAURON przy ul. Kolejowej w pobliżu skrzyżowania z ul. Szczyglicką w kierunku na przejazd kolejowy. Będzie to montaż szafki oświetleniowej przy istniejącym złączu kablowym, a także montaż 5 latarni oświetlających drogę przy zabudowaniach.

Realizujemy wniosek mieszkańców i chcemy oświetlić drogę, a tym samym zwiększyć bezpieczeństwo osób tam mieszkających– mówi Rafael Rokaszewicz prezydent Głogowa.

Wartość umowy – 42.189,27 zł brutto. Termin wykonania – do 28.12.2020r.


Zdjęcia: M. Dytwińska-Gawrońska